Menu Close

Genel Mektuplar

FİLTRELE
Genel Mektup 334
Geçiş Sürecinin Uzatılması hk.
Genel Mektup 33413 Mayıs 2005
Genel Mektup 333
İMKB Nezdindeki Türk Lirası Cinsinden Teminat Mektupları Hk.
Genel Mektup 33311 Mayıs 2005
Genel Mektup 332
“Sermaye Piyasasında Muhasebe Standartları Tebliğ”ini İlk Defa Uygulayacak Kurumların Ara Mali Tablolarının Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçirilmesi Zorunluluğu Hk.
Genel Mektup 33210 Mayıs 2005
Genel Mektup 331
Lisanslama sınavlarında modül geçme sistemi ve lisans yenileme eğitimleri hk.
Genel Mektup 3315 Mayıs 2005
Genel Mektup 330
Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgilerin Gönderim Süresinin Ertelenmesi Hk.
Genel Mektup 33029 Nisan 2005
Genel Mektup 329
Haziran 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 32927 Nisan 2005
Genel Mektup 328
İşlem Sonuç Formlarının Elektronik Ortamda Saklanması Hk.
Genel Mektup 32826 Nisan 2005
Genel Mektup 326
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 32619 Nisan 2005
Genel Mektup 325
Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgiler Hk.
Genel Mektup 32518 Nisan 2005
Genel Mektup 324
Temsilci Değişikliği, Kimlik Kontrolü Hk.
Genel Mektup 32415 Nisan 2005
Genel Mektup 323
“Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yeni Düzenlemeleri” Eğitimi Hk.
Genel Mektup 32314 Nisan 2005
Genel Mektup 321
Sicil Bilgilerinin Güncellenmesi hk.
Genel Mektup 3214 Nisan 2005
Genel Mektup 318
Nisan 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimi Hk.
Genel Mektup 31829 Mart 2005
Genel Mektup 319
2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi Hk.
Genel Mektup 31929 Mart 2005
Genel Mektup 320
Müşterilerin Özkaynak Tamamlama ve/veya Takas Yükümlülüğü Yerine Getirmemesine İlişkin Bildirim Hk.
Genel Mektup 32029 Mart 2005
Genel Mektup 317
2005 Yılında Mali Tabloların Enflasyona Göre Düzeltilmesi Uygulamasına Son Verilmesine İlişkin Kurul Kararı Hk.
Genel Mektup 31724 Mart 2005
Genel Mektup 316
Sermaye Piyasası Kurumlarının Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi hk.
Genel Mektup 31623 Mart 2005
Genel Mektup 315
Aracı Kurumların Borsada İşlem Görmeyen Hisse Senetlerinin Fiziken Saklamasını Yapmasının Mümkün Olmadığına İlişkin Kurul Kararı Hk.
Genel Mektup 31522 Mart 2005
Genel Mektup 313
Sermaye Piyasasında Manipulasyon Seminerine Davet Hk.
Genel Mektup 31314 Mart 2005
Genel Mektup 309
Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Disiplin Yönetmeliği Taslağı hk.
Genel Mektup 30911 Mart 2005
Genel Mektup 310
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:V, No:34 sayılı Tebliğinin ekinde yer alan tablolar hk.
Genel Mektup 31011 Mart 2005
Genel Mektup 311
Karapara aklama ile mücadele konusunda “İşbirliği yapmayan Ülke ve Bölgeler (NCCT) listesi hk.
Genel Mektup 31111 Mart 2005
Genel Mektup 308
Sermaye piyasası faaliyetlerine ilişkin anket çalışması hk.
Genel Mektup 3088 Mart 2005
Genel Mektup 307
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Simülasyon Eğitimi Hk.
Genel Mektup 3077 Mart 2005
Genel Mektup 305
Mart-Nisan-Mayıs 2005 Dönemi Lisanslama Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 3054 Mart 2005
Genel Mektup 304
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. Simülasyon Eğitimi Hk.
Genel Mektup 3042 Mart 2005
Genel Mektup 303
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Muhasebe Uzmanları ve Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 30325 Şubat 2005
Genel Mektup 302
Borsa Dışı Menkul Kıymetler Piyasası Hk.
Genel Mektup 30224 Şubat 2005
Genel Mektup 301
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Garanti Fonu Hk.
Genel Mektup 30123 Şubat 2005
Genel Mektup 299
“Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulunun Yeni Düzenlemeleri” Eğitimi Hk.
Genel Mektup 29921 Şubat 2005
Genel Mektup 300
Sermaye Yeterliliği Tabloları ve 2005 Yılı Asgari Özsermaye Tutarlarına İlişkin Kurul Kararları Hk.
Genel Mektup 30021 Şubat 2005
Genel Mektup 298
“AB’ye Uyum Sürecinde Sermaye Piyasalarında Yapılanlar ve Yapılacaklar” konulu panel hk.
Genel Mektup 29811 Şubat 2005
Genel Mektup 296
Çerçeve Sözleşmelere İlişkin Kurul Kararı Hk.
Genel Mektup 29610 Şubat 2005
Genel Mektup 295
TOBB ve AB Türkiye Daimi Temsilciliğinin görüş ve öneri talepleri hk.
Genel Mektup 2958 Şubat 2005
Genel Mektup 294
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Muhasebe Uzmanları ve Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 2947 Şubat 2005
Genel Mektup 293
2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi hk.
Genel Mektup 2932 Şubat 2005
Genel Mektup 292
Mart 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 2921 Şubat 2005
Genel Mektup 290
Sermaye Piyasası Kanunu Değişiklik Çalışmaları hk.
Genel Mektup 29027 Ocak 2005
Genel Mektup 291
Yeni Türk Lirası formatı hk.
Genel Mektup 29127 Ocak 2005
Genel Mektup 289
Şubat, Mart 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 28914 Ocak 2005
Genel Mektup 286
Türev Araçlar Risk Bildirim Formu Hk.
Genel Mektup 28611 Ocak 2005
Genel Mektup 287
Borsa Dışı Menkul Kıymetler Piyasası A.Ş. Hk.
Genel Mektup 28711 Ocak 2005
Genel Mektup 288
Hisse senetlerinin itibari değeri konusunda yapılan TTK değişikliği Hk.
Genel Mektup 28811 Ocak 2005
Genel Mektup 284
Stajyer Eleman İstihdam Başvuruları Hk.
Genel Mektup 2847 Ocak 2005
Genel Mektup 285
Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunum Standartları Hk.
Genel Mektup 2857 Ocak 2005
Genel Mektup 283
Komisyon Uygulaması hk.
Genel Mektup 28331 Aralık 2004
Genel Mektup 281
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Uzmanları Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 28129 Aralık 2004
Genel Mektup 280
“Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulunun YeniDüzenlemeleri” ve “Makroekonomik Göstergelerin Okunması ve Analizi” Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 28029 Aralık 2004
Genel Mektup 279
UFRS’ye Uyumlu Muhasebe Standartları Taslakları hk.
Genel Mektup 27927 Aralık 2004
Genel Mektup 278
Para ve Sermaye Piyasalarının Vergilendirilmesi hk.
Genel Mektup 27824 Aralık 2004
Genel Mektup 275
Türkiye Muhasebe Standartları Taslağı hk.
Genel Mektup 27520 Aralık 2004
Genel Mektup 276
Borsa Dışı Lot Altı İşlemleri hk.
Genel Mektup 27620 Aralık 2004
Genel Mektup 274
YTL Geçiş Çalışmaları hk.
Genel Mektup 27417 Aralık 2004
Genel Mektup 272
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Seri:XI, No:25 sayılı Tebliğ uyarınca düzenlenecek mali tablo ve dipnot formatları hk.
Genel Mektup 27216 Aralık 2004
Genel Mektup 271
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 27115 Aralık 2004
Genel Mektup 269
Komisyon Tarifesi Uygulaması Anketi Hk.
Genel Mektup 26910 Aralık 2004
Genel Mektup 270
YTL Geçiş Çalışmaları hk.
Genel Mektup 27010 Aralık 2004
Genel Mektup 267
Kurumsal Yönetim Uygulama Anketi hk.
Genel Mektup 2673 Aralık 2004
Genel Mektup 268
Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Tebliğ hk.
Genel Mektup 2683 Aralık 2004
Genel Mektup 266
2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi hk.
Genel Mektup 26630 Kasım 2004
Genel Mektup 265
5 Kasım 2004 tarih ve 258 sayılı Genel Mektubumuz hk.
Genel Mektup 26529 Kasım 2004
Genel Mektup 264
Çalışma Gruplarına katılım hk.
Genel Mektup 26423 Kasım 2004
Genel Mektup 262
2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi hk.
Genel Mektup 26217 Kasım 2004
Genel Mektup 261
Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası (VOB) Üye Temsilcisi Başvuruları hk.
Genel Mektup 26112 Kasım 2004
Genel Mektup 260
2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi hk.
Genel Mektup 26011 Kasım 2004
Genel Mektup 258
YTL Geçiş Çalışmaları hk.
Genel Mektup 2585 Kasım 2004
Genel Mektup 256
YTL’ye Geçiş Sonrasında Hisse Senedi Bakiyelerinin Takibi, Sermaye Artırım İşlemleri ve Temettü Dağıtım İşlemlerine İlişkin Esaslar hk.
Genel Mektup 2564 Kasım 2004
Genel Mektup 257
2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgi hk.
Genel Mektup 2574 Kasım 2004
Genel Mektup 255
Asgari Maktu Komisyon Tutari Hk.
Genel Mektup 25526 Ekim 2004
Genel Mektup 253
LISANSLAMA EGITIMLERI-KASIM-ARALIK 2004-1
Genel Mektup 25322 Ekim 2004
Genel Mektup 254
SPK Karari Bildirimi
Genel Mektup 25422 Ekim 2004
Genel Mektup 252
Lisanslama Sinavlari Modül Geçme Süreci hk.
Genel Mektup 25219 Ekim 2004
Genel Mektup 250
“Kredi Kuruluşları Kanunu Tasarısı Taslağı” ve “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı” Hk.
Genel Mektup 25014 Ekim 2004
Genel Mektup 251
İpotekli Konut Finansman Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı Taslağı Hk.
Genel Mektup 25114 Ekim 2004
Genel Mektup 248
Üyelerimizin Kuruma Özel Eğitim Talepleri Hk.
Genel Mektup 24812 Ekim 2004
Genel Mektup 249
Müşteri İsmine Saklama (MİS) Sistemine T.C. Kimlik Numarası Girişi hk.
Genel Mektup 24912 Ekim 2004
Genel Mektup 246
YTL Geçiş Sürecinde Hisse Senedi Kusürat Bakiyeleri Hk.
Genel Mektup 2465 Ekim 2004
Genel Mektup 244
242 sayılı Genel Mektubumuz
Genel Mektup 24429 Eylül 2004
Genel Mektup 243
Konu : “Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Yeni Düzenlemeleri”, “Şirket Değerleme” Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 24328 Eylül 2004
Genel Mektup 242
T.C. Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun Bilgi Talebi Hk.
Genel Mektup 24223 Eylül 2004
Genel Mektup 240
Eylül-Ekim-Aralık Dönemleri Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 24016 Eylül 2004
Genel Mektup 241
“Kredi Kuruluşları Kanunu Tasarısı Taslağı” ve “Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı” Hk.
Genel Mektup 24116 Eylül 2004
Genel Mektup 239
“Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği”ne İlişkin Toplantı
Genel Mektup 23913 Eylül 2004
Genel Mektup 238
“2. Sermaye Piyasaları Arenası” Hk.
Genel Mektup 2389 Eylül 2004
Genel Mektup 235
Müşteri İsmine Saklama (MİS) Sistemindeki 36 No’lu “Diğer Teminatlar Hesabı” Hk.
Genel Mektup 2358 Eylül 2004
Genel Mektup 234
“Uluslararası Muhasebe Standartları ve Sermaye Piyasası Kurulunun Yeni Düzenlemeleri”, “Teknik Analiz” ve “Finansal Analiz” Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 2346 Eylül 2004
Genel Mektup 233
“Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Elektronik İmzaya İlişkin Süreçler ile Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ” Taslakları Hk.
Genel Mektup 2333 Eylül 2004
Genel Mektup 232
Aracı Kurumların Paylarının Satışına İlişkin İlanlar Hk.
Genel Mektup 2321 Eylül 2004
Genel Mektup 231
7 Haziran 2004 tarih ve 193 sayılı Genel Mektubumuz
Genel Mektup 23131 Ağustos 2004
Genel Mektup 229
Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatında yapılacak değişiklikler Hk.
Genel Mektup 22925 Ağustos 2004
Genel Mektup 230
Kamuyu Aydınlatma Formları Hk.
Genel Mektup 23025 Ağustos 2004
Genel Mektup 228
“Borsa Yatırım Fonları” Hk.
Genel Mektup 22823 Ağustos 2004
Genel Mektup 227
6 Ağustos 2004 tarih ve 225 sayılı Genel Mektubumuz.
Genel Mektup 22719 Ağustos 2004
Genel Mektup 226
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Sicil Tutma Esasları hk.
Genel Mektup 22610 Ağustos 2004
Genel Mektup 225
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru Hk.
Genel Mektup 2256 Ağustos 2004
Genel Mektup 223
TUMTK, BYSAN, EMKEL.E ve EMKEL.Y Kodlu Hisse Senetleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 29.07.2004 tarih ve DEDA-İ-10/1003-21686 sayılı yazısı
Genel Mektup 22329 Temmuz 2004
Genel Mektup 221
Alo-Takas ve Takas-Net Sistemlerinin Tanıtımı Hk.
Genel Mektup 22128 Temmuz 2004
Genel Mektup 220
Alo-Takas ve Takas-Net Sistemlerinin Tanıtımı Hk.
Genel Mektup 22023 Temmuz 2004
Genel Mektup 219
VOB İçin Hazırlıklara Davet
Genel Mektup 21919 Temmuz 2004
Genel Mektup 217
Alo-Takas ve Takas-Net Sistemlerinin Tanıtımı Hk.
Genel Mektup 21716 Temmuz 2004
Genel Mektup 218
EMKEL.E ve EMKEL.Y Kodlu Hisse Senetleri Hakkında Sermaye Piyasası Kurulu’nun 16.07.2004 Tarih ve DEDA-İ-10/934-20022 Sayılı Yazısı
Genel Mektup 21816 Temmuz 2004
Genel Mektup 216
Enflasyon Düzeltmeleri İçin Kullanılacak Hesaplar Hk.
Genel Mektup 21615 Temmuz 2004
Genel Mektup 214
Aracı Kuruluşların Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi Hk.
Genel Mektup 21413 Temmuz 2004
Genel Mektup 212
Temmuz-Ağustos-Eylül 2004 Dönemi Lisanslama Eğitimleri ile VOB-Uygulama Eğitimi Hk.
Genel Mektup 21212 Temmuz 2004
Genel Mektup 211
Komisyon Uygulaması Hk.
Genel Mektup 2115 Temmuz 2004
Genel Mektup 210
Aracı Kurum Bilgi Bankası Formu Bildirimi Hk.
Genel Mektup 2102 Temmuz 2004
Genel Mektup 206
Kamuyu Aydınlatma Formlarının Düzenlenmesi Hk.
Genel Mektup 2061 Temmuz 2004
Genel Mektup 207
Aracı Kuruluşların Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi Hk.
Genel Mektup 2071 Temmuz 2004
Genel Mektup 208
Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ile uyumlu Seri: XI, No:25 sayılı Tebliğ uyarınca düzenlenecek taslak mali tablo ve dipnot formatları Hk.
Genel Mektup 2081 Temmuz 2004
Genel Mektup 209
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Üye Temsilciliği Hakkında Genelge
Genel Mektup 2091 Temmuz 2004
Genel Mektup 205
“Multinational Finance Society (MFS)’nin 11’inci Toplantısı” Hk.
Genel Mektup 20528 Haziran 2004
Genel Mektup 204
“Yatırım Araçları ve Borsa Günleri 2004” Etkinliği Hk.
Genel Mektup 20425 Haziran 2004
Genel Mektup 202
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri ve Temmuz 2004 Mesleki Gelişim Eğitimleri
Genel Mektup 20222 Haziran 2004
Genel Mektup 203
“Küreselleşen Piyasalara Entegrasyonda Uluslararası Finansal Raporlama Standartları” Toplantısı Hk.
Genel Mektup 20322 Haziran 2004
Genel Mektup 201
“İMKB Ulusal 30 Endeksi Borsa Yatırım Fonu”nun Kurulmasına Yönelik Hazırlanan İçtüzük Taslağı Hk.
Genel Mektup 20121 Haziran 2004
Genel Mektup 200
Komisyon Tarifesi Anket Sonuçları Hk.
Genel Mektup 20018 Haziran 2004
Genel Mektup 198
2004 Yılı İkinci Altı Aylık Dönemde Uygulanacak Komisyon Tarifesi Hk.
Genel Mektup 19815 Haziran 2004
Genel Mektup 194
Borsa Yatırım Fonları Bilgilendirme ve Tanıtım Toplantısı Hk.
Genel Mektup 1948 Haziran 2004
Genel Mektup 192
Seri V, No:65 Tebliğ’in 35’inci Maddesi Hk.
Genel Mektup 1927 Haziran 2004
Genel Mektup 193
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 2 Haziran Tarih ve PGDD/10-182-13945 Sayılı Yazısı
Genel Mektup 1937 Haziran 2004
Genel Mektup 191
03 Haziran 2004 tarih ve 2004/561 Sayılı Yazımız
Genel Mektup 1914 Haziran 2004
Genel Mektup 190
Yeni Türk Lirası Çalışma Grubu Hk
Genel Mektup 19027 Mayıs 2004
Genel Mektup 187
Enflasyona Göre Düzeltme Defteri Tutulması Hk.
Genel Mektup 18711 Mayıs 2004
Genel Mektup 186
Aracı Kurumların Sermaye Piyasası Kurulu’na Yapacakları Sermaye Artırım Başvuruları Hk.
Genel Mektup 1865 Mayıs 2004
Genel Mektup 185
Mayıs 2004 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitim Faaliyetlerimiz
Genel Mektup 1854 Mayıs 2004
Genel Mektup 183
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş.nin Piyasa Yapısına İlişkin Toplantı
Genel Mektup 1833 Mayıs 2004
Genel Mektup 184
“Yeni Türk Lirasına Geçiş Süreci” Konulu Toplantı
Genel Mektup 1843 Mayıs 2004
Genel Mektup 182
“Atlantik’in İki Tarafında Piyasa Bozucu Fiillerin Düzenlenmesi” Konulu Seminer Hk.
Genel Mektup 18227 Nisan 2004
Genel Mektup 181
Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablosu Hk.
Genel Mektup 18120 Nisan 2004
Genel Mektup 178
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasasında İşlem Gören Şirketlerin Eski Ve Yeni Hisseleri Hk.
Genel Mektup 17812 Nisan 2004
Genel Mektup 179
Bankaların ve Aracı Kurumların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Duyuru Hk.
Genel Mektup 17912 Nisan 2004
Genel Mektup 180
Kamuyu Aydınlatma Formlarının Düzenlenmesi Hk.
Genel Mektup 18012 Nisan 2004
Genel Mektup 176
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi Hk.
Genel Mektup 1768 Nisan 2004
Genel Mektup 175
Yeni Türk Lirasına Geçiş Hk.
Genel Mektup 1757 Nisan 2004
Genel Mektup 174
Borsa Dışı Menkul Kıymetler Piyasası A.Ş. Hk.
Genel Mektup 17429 Mart 2004
Genel Mektup 170
Mart-Nisan-Mayıs 2004 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitim Faaliyetlerimiz
Genel Mektup 17022 Mart 2004
Genel Mektup 171
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19 Mart 2004 Tarih ve OFD/529-5069 Sayılı Yazısı
Genel Mektup 17122 Mart 2004
Genel Mektup 168
Stajyer Eleman İstihdam Başvuruları Hk.
Genel Mektup 16818 Mart 2004
Genel Mektup 169
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru Hk.
Genel Mektup 16918 Mart 2004
Genel Mektup 166
“Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği” Toplantısının Yer Değişikliği
Genel Mektup 16615 Mart 2004
Genel Mektup 167
Ex-api Sistemi ile İletilen Emirler İçin Düzenlenecek Seans Takip Formları hk.
Genel Mektup 16715 Mart 2004
Genel Mektup 165
Mart-Nisan-Mayıs 2004 Dönemi Lisanslama Eğitim Faaliyetlerimiz
Genel Mektup 16511 Mart 2004
Genel Mektup 163
“Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliği”ne İlişkin Toplantı
Genel Mektup 1638 Mart 2004
Genel Mektup 161
Kamuyu Aydınlatma Formlarının Düzenlenmesi Hk.
Genel Mektup 1611 Mart 2004
Genel Mektup 162
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması hk.
Genel Mektup 1621 Mart 2004
Genel Mektup 160
“Elektronik İmza Kanunu” Konulu Konferans
Genel Mektup 16026 Şubat 2004
Genel Mektup 158
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi ve İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde oluşturulacak olan Ödünç Menkul Kıymet Piyasası hk.
Genel Mektup 15823 Şubat 2004
Genel Mektup 159
İşlem yasağı getirilmiş şahısların takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt borçlarının aracı kurumlarca tahsili hk.
Genel Mektup 15923 Şubat 2004
Genel Mektup 155
Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esasları hk.
Genel Mektup 15520 Şubat 2004
Genel Mektup 156
Lübnan’ın Dünya Ticaret Örgütü’ne Sunduğu Taahhüt Listeleri hk.
Genel Mektup 15620 Şubat 2004
Genel Mektup 157
Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablosu hk.
Genel Mektup 15720 Şubat 2004
Genel Mektup 154
İcra İflas Kanunu’nda Değişiklikler” Semineri
Genel Mektup 15417 Şubat 2004
Genel Mektup 152
Lisanslama Sınavlarına Katılmayan Personelin Geçiş Süreci Hk.
Genel Mektup 15213 Şubat 2004
Genel Mektup 153
Aracı Kuruluşların Yönetici, İhtisas Personeli ve Denetçilerinde Meydana Gelen Değişikliklerin Bildirimi Hk.
Genel Mektup 15313 Şubat 2004
Genel Mektup 151
Hisse Senedi Virman İşlemlerinde Müşteri Hesap Numarası Zorunluluğu Hk.
Genel Mektup 1516 Şubat 2004
Genel Mektup 150
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Çerçeve Sözleşmeleri Hk.
Genel Mektup 15027 Ocak 2004
Genel Mektup 147
KOBİ Borsası Hk.
Genel Mektup 14720 Ocak 2004
Genel Mektup 146
Seri:V, No:65 sayılı Tebliğe ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nca Hazırlanan Soru-cevap Çalışması Hk.
Genel Mektup 14616 Ocak 2004
Genel Mektup 145
Ocak-Şubat 2004 Eğitim Takvimi
Genel Mektup 14515 Ocak 2004
Genel Mektup 144
Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablosu Hk.
Genel Mektup 14415 Ocak 2004
Genel Mektup 143
Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tablosu Hk.
Genel Mektup 1438 Ocak 2004
Genel Mektup 142
Müşteri Hesaplarında Kalan Nakit Alacak Bakiyelerinin Kullanımı Hk.
Genel Mektup 1427 Ocak 2004
Genel Mektup 141
Standart Olmayan ve Organize Borsalarda İşlem Görmeyen Vadeli İşlem Sözleşmeleri Olan Forward Sözleşmeleri hk.
Genel Mektup 14130 Aralık 2003
Genel Mektup 140
Komisyon Uygulaması ve 2004 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları Hk.
Genel Mektup 14022 Aralık 2003
Genel Mektup 137
Aracı Kurumların 30/09/2003 tarihli mali tabloları ve faaliyet verileri
Genel Mektup 13718 Aralık 2003
Genel Mektup 138
Karşı Taraf Riski İçin Karşılık Ayrılması Hk.
Genel Mektup 13818 Aralık 2003
Genel Mektup 136
Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri ve Bankalar Kanunu Değişikliği Hk.
Genel Mektup 13617 Aralık 2003
Genel Mektup 135
“Corporate Finance” Danışmanlığı Alanında İşbirliği Hk.
Genel Mektup 1359 Aralık 2003
Genel Mektup 134
İleri Fiyatlama Yöntemi Uygulanan Yatırım Fonlarının Satışı Hk.
Genel Mektup 1348 Aralık 2003
Genel Mektup 126
Yatırım Fonlarında Komisyon İadesi Uygulaması Hk.
Genel Mektup 1263 Ekim 2003
Genel Mektup 122
SPK’nın Seri:V No: 65 sayılı tebliğinin yürürlük tarihinin ertelenmesi hk.
Genel Mektup 12222 Eylül 2003
Genel Mektup 117
Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Hakkında Birliğimiz Önerileri
Genel Mektup 1173 Eylül 2003
Genel Mektup 115
Komisyon Bildirimi Hk.
Genel Mektup 11529 Ağustos 2003
Genel Mektup 112
“Elektrik Şirketleri Tanzim Fonu” ve “Bankacılık Kanunu Tasarısı” Hk.
Genel Mektup 11221 Ağustos 2003
Genel Mektup 108
323 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk.
Genel Mektup 1081 Ağustos 2003
Genel Mektup 106
320 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk.
Genel Mektup 10631 Temmuz 2003
Genel Mektup 103
Mali Tablolar Hk.
Genel Mektup 10311 Temmuz 2003
Genel Mektup 101
Komisyon Uygulaması Hk.
Genel Mektup 1017 Temmuz 2003
Genel Mektup 100
Irak Mali Sektörüne Yapılacak Yatırımlar Hk.
Genel Mektup 1004 Temmuz 2003
Genel Mektup 98
Kurtaj Tarifesi Uygulamasının Müşterilere Duyurulması Hk.
Genel Mektup 982 Temmuz 2003
Genel Mektup 97
Komisyon Uygulaması Hk.
Genel Mektup 9730 Haziran 2003
Genel Mektup 96
Sermaye Piyasasında Güven Unsuru ve Yatırımcının Korunmasına yönelik Birliğimiz önerisi.
Genel Mektup 9627 Haziran 2003
Genel Mektup 95
Komisyon oranları uygulamasına yönelik Birliğimiz önerisi.
Genel Mektup 9520 Haziran 2003
Genel Mektup 90
Türkiye Bankalar Birliği Uzaktan Eğitim Sistemi Hk.
Genel Mektup 906 Haziran 2003
Genel Mektup 89
Lisanslama Sınavları Hk.
Genel Mektup 894 Haziran 2003
Genel Mektup 81
Aracı kurumlar tarafından portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında toplu olarak iletilen emirlerin muhasebeleştirilmesi Hk.
Genel Mektup 8125 Nisan 2003
Genel Mektup 77
Süreli yayınlar hk.
Genel Mektup 7728 Mart 2003
Genel Mektup 73
Sermaye Yeterliliği Tabloları gönderimi hk.
Genel Mektup 7324 Mart 2003
Genel Mektup 72
Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni hk.
Genel Mektup 7214 Mart 2003
Genel Mektup 70
Portföy yöneticiliği için toplu emir iletilebilmesi hk.
Genel Mektup 7010 Mart 2003
Genel Mektup 69
Uluslararası Sertifikalar Hk.
Genel Mektup 697 Mart 2003
Genel Mektup 67
Yunanistan ve İsrail Sermaye Piyasaları ile ilişkilerin geliştirilmesi Hk.
Genel Mektup 673 Mart 2003
Genel Mektup 65
Lisans Belgesi Almaya Hak Kazananların Başvuruları Hk.
Genel Mektup 6520 Şubat 2003
Genel Mektup 64
Faaliyet Yetki Belgelerinin İptali veya Faaliyetlerinin Geçici Olarak Durdurulması hk.
Genel Mektup 6417 Şubat 2003
Genel Mektup 58
2003 yılı için belirlenen asgari özsermaye tutarları hk.
Genel Mektup 5828 Ocak 2003
Genel Mektup 57
Asgari komisyon uygulamasına ilişkin SPK kararı hk.
Genel Mektup 5721 Ocak 2003
Genel Mektup 56
DİBS’lerin teknik ve güvenlik özellikleri hk.
Genel Mektup 5620 Ocak 2003
Genel Mektup 53
Komisyon oranları uygulamasına yönelik Birliğimiz önerisi.
Genel Mektup 5330 Aralık 2002
Genel Mektup 50
İşlem yapma yasağı getirilen kişiler hk.
Genel Mektup 5028 Kasım 2002
Genel Mektup 49
Sermaye yeterliliği uygulaması hk.
Genel Mektup 4921 Kasım 2002
Genel Mektup 47
Lisanslama Sınavları Eğitim Kılavuzu hk.
Genel Mektup 4714 Kasım 2002
Genel Mektup 44
“Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği” değişiklikleri hk.
Genel Mektup 4430 Ekim 2002
Genel Mektup 41
Temsilci Bildirimi hk.
Genel Mektup 4118 Ekim 2002
Genel Mektup 37
Bazı röportaj talepleri hk.
Genel Mektup 3727 Eylül 2002
Genel Mektup 30
Komisyon İadesi Bildirimlerinin Aylık Dönemler İtibariyle Yapılması Hk.
Genel Mektup 3030 Temmuz 2002
Genel Mektup 28
Komisyon İadesi Uygulaması ve Bildirimleri Hk.
Genel Mektup 2815 Temmuz 2002
Genel Mektup 27
İşlem yasaklı kişilerin Kurul kaydından çıkarılmış hisse senetlerinin satışı.
Genel Mektup 2712 Temmuz 2002
Genel Mektup 26
Repo – Ters Repo Yetki Belgesi.
Genel Mektup 2612 Temmuz 2002
Genel Mektup 24
Aracı Kuruluşlar Arasında Yapılan Vergi Tevkifat Bildiriminde Belge Düzeninin Sağlanması.
Genel Mektup 249 Temmuz 2002
Genel Mektup 23
Lisanslama Sınavları Muafiyeti.
Genel Mektup 235 Temmuz 2002
Genel Mektup 22
Aracı Kurumlarda Bağımsız Denetim
Genel Mektup 223 Temmuz 2002
Genel Mektup 21
Hisse Senedi Alım Satım İşlemlerinde Komisyon İadesi Uygulaması
Genel Mektup 2126 Haziran 2002
Genel Mektup 20
İşlem yasaklı kişilerin manipülasyon konusu hisse senetleri dışındaki Kurul kaydından çıkarılmış bulunan hisse senetlerinin satışı
Genel Mektup 2019 Haziran 2002
Genel Mektup 18
Kurum Bazında Etik Kurallar
Genel Mektup 187 Haziran 2002
Genel Mektup 16
Komisyon İadesinde BSMV Uygulaması
Genel Mektup 1615 Mayıs 2002
Genel Mektup 11
Komisyon İadesinde BSMV Uygulaması
Genel Mektup 1112 Mart 2002
Genel Mektup 10
Adli Sicil Belgesi Hk.
Genel Mektup 108 Mart 2002
Genel Mektup 9
Kurtaj Tarifesi Uygulamasının Müşterilere Duyurulması Hk.
Genel Mektup 95 Mart 2002
Genel Mektup 7
Komisyon Uygulama Esasları Hk.
Genel Mektup 727 Şubat 2002
Genel Mektup 6
Sözleşmeli Avukat Bulundurma Yükümlülüğü Hk.
Genel Mektup 615 Şubat 2002
Genel Mektup 5
Komisyon Uygulama Esasları Hk.
Genel Mektup 528 Ocak 2002
Genel Mektup 3
Vergi Kimlik Numarası Uygulaması
Genel Mektup 329 Ağustos 2001
Genel Mektup 2
Vergi Kimlik Numarası Uygulaması
Genel Mektup 228 Ağustos 2001
Genel Mektup 1
Vergi Kimlik Numarası Uygulaması
Genel Mektup 123 Ağustos 2001
1 2 3