Menu Close

Birliğimizce Yetkilendirilen Kurumlar

Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklar Listesi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII – 128.5 “Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”inin 15’inci maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, Birliğimizce hazırlanan “Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hakkında Genelge”ye göre, kolektif yatırım kuruluşlarını notlandırma ve sıralama faaliyetlerinde bulunacak kuruluşlar:

  1. Ludens İleri Finansal Hizmetler ve Danışmanlık Ltd.Şti.
  2. Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
  3. OHE Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.