Menu Close

Genelgeler

FİLTRELE
Genelge 50
TSPB Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönerge’de Yapılan Değişiklik Hk.
Genelge 5015 Şubat 2024
Genelge 49
TSPB Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönergenin Güncellenmesi Hk.
Genelge 4915 Haziran 2023
Genelge 48
TSPB GYO Net Aktif Değer ve Varlık Değeri Tablolarına İlişkin Yönergenin Güncellenmesi Hk.
Genelge 4814 Nisan 2023
Genelge 47
TSPB Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönerge Hk. (49 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)
Genelge 4714 Nisan 2023
Genelge 46
TSPB GYO Net Aktif Değer ve Varlık Değeri Tabloları Yönergesi Hk.
Genelge 461 Ağustos 2022
Genelge 45
TSPB Promosyon Kampanyaları Yönergesi Hk.
Genelge 4524 Eylül 2021
Genelge 44
TSPB Araştırma ve Analist Raporları İlkeleri Yönergesi Hk.
Genelge 448 Şubat 2021
Genelge 43
Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk.
Genelge 436 Ocak 2020
Genelge 42
Gayrimenkul Dışındaki Varlıkların Sermaye Piyasası Mevzuatı Kapsamındaki Değerlemeleri İçin Hazırlanan Raporlarda Bulunması Gereken Asgari Hususlar Hk.
Genelge 429 Ekim 2019
Genelge 41
Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönergenin Güncellenmesi Hk.
Genelge 417 Aralık 2018
Genelge 40
Yatırım Fonlarının Ayıracakları Karşılıklara İlişkin Yönerge Hk. (41 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)
Genelge 4031 Temmuz 2018
Genelge 39
Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk. (43 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)
Genelge 391 Kasım 2017
Genelge 38
Uluslararası Değerleme Standartları Güncellemesi Hk.
Genelge 3823 Haziran 2017
Genelge 37
Uluslararası Değerleme Standartları Hk. (38 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)
Genelge 371 Şubat 2017
Genelge 36
Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemlerle İlgili Olarak Karda ve Zararda Olan Müşteri Hesaplarının Oransal Dağılımı ve İlanına İlişkin Esaslar Hk.
Genelge 3629 Aralık 2016
Genelge 35
Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemlerine İlişkin İnternet Sitelerinde Yapacakları Duyurular ve Bu Duyuruların Birlik İnternet Sitesinde Topluca İlanına Yönelik Esaslar Hk.
Genelge 3529 Aralık 2016
Genelge 34
Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Yönergesi Hk.
Genelge 3419 Ağustos 2016
Genelge 33
Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemler ile İlgili Olarak Açıkladığı Fiyatlar ve Alım Satım Fiyat Farklarının Birliğe Aktarılmasına ve Belirli Bir Düzeyi Aşan Sapmaların Kurum Bazında Kamuya Duyurulmasına Yönelik Esaslar Hk.
Genelge 3314 Temmuz 2016
Genelge 32
Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemlerle İlgili Olarak Karda ve Zararda Olan Müşteri Hesaplarının Oransal Dağılımı ve İlanına İlişkin Esaslar Hk. (36 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)
Genelge 321 Temmuz 2016
Genelge 31
Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemlerine İlişkin İnternet Sitelerinde Yapacakları Duyurular ve Bu Duyuruların Birlik İnternet Sitesinde Topluca İlanına Yönelik Esaslar Hk. (35 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)
Genelge 311 Temmuz 2016
Genelge 30
Deneme Hesapları Hk.
Genelge 3028 Nisan 2016
Genelge 29
Piyasada Oluşan Özel Hallerin Raporlanmasına İlişkin Esaslar Hk.
Genelge 2922 Nisan 2016
Genelge 28
Tezgahüstü Türev İşlem Türleri ve İşlemlere Konu Dayanak Varlıkların İlanı ile Tezgahüstü Türev İşlemlerde Kullanılan İşlem Platformu, Program, Modül ve Eklentilerin Birliğe Bildirimine İlişkin Esaslar Hk.
Genelge 2822 Nisan 2016
Genelge 27
Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk. (39 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)
Genelge 276 Nisan 2016
Genelge 26
Yatırım Fonlarının Sınıflandırma Esasları Hk.
Genelge 2630 Aralık 2015
Genelge 25
Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk. (27 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)
Genelge 2515 Aralık 2015
Genelge 24
Birlik Unvanının, Logosunun ve Kısaltmasının Üyeler Tarafından Kullanılmasına İlişkin Esaslar Hk.
Genelge 246 Temmuz 2015
Genelge 23
Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk. (25 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)
Genelge 233 Mart 2015
Genelge 22
Kuruma Müşteri Kazandıran Kişilere Yönelik Düzenlenen Promosyon Kampanyaları Hk.
Genelge 229 Şubat 2015
Genelge 21
Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Uyarınca Birliğimize Yapılacak Bildirimler Hk.
Genelge 2117 Aralık 2014
Genelge 20
Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerinde Bulunacaklara İlişkin Esaslar Hk. (23 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)
Genelge 2015 Aralık 2014
Genelge 19
Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları Hk.
Genelge 1921 Ekim 2014
Genelge 18
Uygunluk Testi ve Yerindelik Testi Hk.
Genelge 1828 Mayıs 2014
Genelge 17
İlan ve Reklamlar Hk.
Genelge 1728 Kasım 2013
Genelge 16
Kaldıraçlı İşlemlere İlişkin Promosyon Kampanyaları Hk.
Genelge 168 Kasım 2013
Genelge 15
Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı ile Eş Anlı Olarak ya da Sermaye Azaltımının Sonuçlanmasından İtibaren İki Yıl İçerisinde Yapılacak Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu Hk.
Genelge 152 Eylül 2013
Genelge 14
Nominal Değerin Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Artırımı Risk Bildirim Formu Hk.
Genelge 142 Eylül 2013
Genelge 13
TSPAKB Halka Arz İlkeleri Hk.
Genelge 1328 Mart 2013
Genelge 12
Varant ve Varant Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu Hk.
Genelge 1223 Ağustos 2012
Genelge 11
Promosyon Kampanyaları Hk.
Genelge 1116 Şubat 2012
Genelge 10
Aracı Kurum Finansal Tablo Hazırlama Rehberi Hk.
Genelge 1017 Mayıs 2010
Genelge 9
Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu Hk.
Genelge 930 Eylül 2009
Genelge 8
Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenen Kamuyu Aydınlatma Formları Hk.
Genelge 830 Mart 2009
Genelge 7
Bildirim Esasları Hk.
Genelge 718 Nisan 2008
Genelge 6
Özel Sektör Tahvillerinin Borsa Dışı Alım Satım Fiyat Tekliflerinin Yayınlanması Hk.
Genelge 619 Aralık 2006
Genelge 5
Aracı Kurumların Mali Tablo Bildirim Sistemi Hk.
Genelge 56 Mayıs 2004
Genelge 4
Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esasları Hk.
Genelge 420 Şubat 2004
Genelge 3
Promosyon Kampanyaları Hk.
Genelge 38 Aralık 2003
Genelge 2
İlan ve Reklamlar Hk. (17 No’lu Genelge İle Yürürlükten Kaldırılmıştır.)
Genelge 28 Aralık 2003
Genelge 1
İMKB’nda İşlem Sıraları Kapatılan Hisse Senetlerinin Aracı Kuruluşlar Vasıtasıyla Borsa Dışında Alış / Satışına İlişkin Esaslar.
Genelge 119 Ağustos 2002