Menu Close

Yurt İçi Kuruluşlar

Sermaye Piyasası Kurumları

Sermaye Piyasası Kurulu
spk.gov.tr
Borsa İstanbul A.Ş.
borsaistanbul.com
Takasbank
takasbank.com.tr
Merkezi Kayıt Kuruluşu
mkk.com.tr
Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)
kap.org.tr
Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu (TEFAS)
tefas.gov.tr
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.
spl.com.tr
Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM)
ytm.gov.tr
Gayrimenkule Dayalı ve Gelişen Finansal Araçlar Bilgi Sistemi (GEFAS)
gefas.gov.tr
Veri Analiz Platformu (VAP)
vap.org.tr
Yatırımcı Bilgi Merkezi (e-YATIRIMCI)
eyatirimci.mkk.com.tr
Aracı Kurumlar Veri Analiz Platformu (PUSULA)
pusula.mkk.com.tr
Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GENEL KURUL)
egk.mkk.com.tr
Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS)
hpks.mkk.com.tr
Şirketler Bilgi Portalı (e-ŞİRKET)
e-sirket.mkk.com.tr

Kamu Kuruluşları

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı
hmb.gov.tr
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
tcmb.gov.tr
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
bddk.org.tr
Sıraya Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu
seddk.gov.tr
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
masak.hmb.gov.tr
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
tmsf.org.tr

Meslek Örgütleri

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
deik.org.tr
Finansal Kurumlar Birliği
fkb.org.tr
Türkiye Katılım Bankaları Birliği
tkbb.org.tr
Türkiye Bankalar Birliği
tbb.org.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tobb.org.tr
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Birliği
turmob.org.tr
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği
tsb.org.tr
Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB)
tdub.org.tr
Borsa Aracı Kurumları Yöneticileri Derneği
Borsaya Kote Ortaklık Yöneticileri Derneği
koteder.org.tr
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları Derneği
gyoder.org.tr
Kredi Kayıt Bürosu
kkb.com.tr
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği
tkyd.org.tr
Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği
tuyid.org
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)
tkyd.org