Menu Close

Birlikte Eğitim

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Gelen talepler doğrultusunda genel katılıma açık ve kuruma özel olarak planlanabilen kişisel gelişim eğitimleri hem finans sektörüne hem de reel sektöre yönelik gerçekleşmektedir.

Genel katılıma açık ve gelen talepler doğrultusunda kuruma özel olarak planlanabilen mesleki gelişim eğitimleri hem finans sektörüne hem de reel sektöre yönelik gerçekleştirilmektedir.

Detaylı bilgi için info@tspb.org.tr ve egitim@tspb.org.tr adreslerinden iletişime geçilebilir.

Başvurular https://eys.tspb.org.tr/basvuru/ linkinden yapılabilmektedir.

Lisanslama Sınavına Hazırlık Eğitimleri

Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından elektronik ortamda gerçekleştirilen lisanslama sınavlarına hazırlık eğitimleri gelen talepler doğrultusunda kişiye özel ve kuruma özel olarak hem sınıf içi hem de çevrim içi planlanabilmektedir.

Detaylı bilgi için info@tspb.org.tr ve egitim@tspb.org.tr adreslerinden iletişime geçilebilir.

Başvurular https://eys.tspb.org.tr/basvuru/ linkinden yapılabilmektedir.

Mesleki Gelişim Eğitimleri

Genel katılıma açık ve gelen talepler doğrultusunda kuruma özel olarak planlanabilen mesleki gelişim eğitimleri hem finans sektörüne hem de reel sektöre yönelik gerçekleşmektedir.

Detaylı bilgi için info@tspb.org.tr ve egitim@tspb.org.tr adreslerinden iletişime geçilebilir.

Başvurular https://eys.tspb.org.tr/basvuru/ linkinden yapılabilmektedir.

Portföy Yönetimi 3.0 – Quant Modeller ve Güncel Trendler

Yatırım profesyonelleri ve bu alanda kariyer yapmak isteyen herkes için, Quant Portföy Yönetimi, Faktör Yatırım Stratejileri ve Yatırıma Psikolojik Bakış konularını içeren ve teorik anlatımı Finnet’in robo-danışmanlık ürünü olan Riskolog ile yapılarak canlı uygulamalarla desteklenen Portföy Yönetimi 3.0 – Quant Modeller ve Güncel Trendler eğitimi portföy yönetimi alanındaki tüm uygulamaların her açıdan görülebileceği bir eğitim içeriği sunmaktadır.

Detaylı bilgi için info@tspb.org.tr ve egitim@tspb.org.tr adreslerinden iletişime geçilebilir.

Birliğimiz ve Borfin iş birliğiyle genel katılıma açık olarak çevrim içi gerçekleştirilen eğitime başvurular https://eys.tspb.org.tr/basvuru/ linkinden yapılabilmektedir.

Uygulamalı Şirket Değerleme Eğitimi

Birliğimiz ve Borfin iş birliğiyle genel katılıma açık olarak çevrim içi gerçekleştirilen Uygulamalı Şirket Değerleme eğitiminde; fiyat ve değer kavramları, şirket değerleme yöntemleri, şirketlerin nasıl değerlendiği ve değeri etkileyen faktörler, şirketlerin gerçek değeri, ucuz-pahalı hisse senetlerinin nasıl belirlendiği, şirket değerini etkileyen faktörlerin neler olduğu, uzun vadeli finansal tahmin, regresyon analizi, yapısal ayrıştırma ve satışların yüzdesi gibi tahmin yöntemleri, sermaye maliyetinin nasıl belirlendiği, temel olarak finansal performans ve iflas riski değerlendirmesi konuları ele alınmaktadır.

Detaylı bilgi için info@tspb.org.tr ve egitim@tspb.org.tr adreslerinden iletişime geçilebilir.

Başvurular https://eys.tspb.org.tr/basvuru/ linkinden yapılabilmektedir.

Uzaktan Müşteri Kabulünde Dikkat Edilmesi Gereken Konular Eğitimi

Sermaye Piyasası Kurulu’nun, “Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1)” 8.02.2022 tarih ve 31744 sayı ile Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin 6’ncı maddesinde, Uzaktan kimlik tespiti yapacak personel ve çalışma ortamı düzenlenmektedir. Bu kapsamda, uzaktan kimlik tespitinin görüntülü görüşme aşamasını gerçekleştirecek personelin eğitim almış olması öngörülmektedir. Personelin, kişinin aracı kurum ve portföy yönetim şirketi müşterisi olma veya hizmet ve faaliyetlerinden yararlanma isteğini aracı kurumdan veya portföy yönetim şirketinden kendi iradesiyle talep ettiğine şüphe bırakmayacak şekilde karar verebilmesi konusunda eğitim almış olması gerekmektedir.

2022 yılı Mart, Nisan, Temmuz ve 2023 yılı Ocak, Şubat, Mayıs, Haziran aylarında gerçekleştirilen “Uzaktan Müşteri Kabulünde Dikkat Edilmesi Gereken Konular” eğitimi Üyelerimizin taleplerine istinaden yıl içerisinde birçok kez planlanabilmektedir.

Detaylı bilgi için info@tspb.org.tr ve egitim@tspb.org.tr adreslerinden iletişime geçilebilir.

Başvurular https://eys.tspb.org.tr/basvuru/ linkinden yapılabilmektedir.

Yeşil Dönüşüm Eğitim Programı

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uluslararası ekonomi ve ticarette ortaya çıkan dönüşüm iş dünyasını ve çalışma yaşamını doğrudan etkilemiştir. BM Sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve ülkemiz mutabakat eylem planı kapsamında sürdürülebilir kaynak ve yeşil bir ekonomiye geçişi destekleyici çalışmalar yürütülmektedir. Bu bağlamda; şirketlerin yeşil dönüşüme uyumlanma süreçlerini yeşil dönüşüm prensipleriyle hizalandırma ve çalışanlarının yeşil yetkinliklerini arttırmaya yönelik faaliyetlerine hız vermeleri gerekmektedir. Bu programda; AB Yeşil Mutabakatı kapsamında Yeşil Dönüşüm kriterleri ele alınacak olup çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik prensipleriyle ilişkilendirilerek, katılımcıların konu hakkında temel bilgileri ve uygulama prensiplerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda Birliğimiz ve 4B Akademi iş birliğiyle gerçekleştirilen “Yeşil Dönüşüm Eğitim Programı” 28 saatten oluşup Pazartesi, Çarşamba ve Cuma akşamları 20:00-22:00 saat aralığında çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilmektedir. Program sonunda katılımcılara eğitime katılım belgesi verilmektedir.

Detaylı bilgi için info@tspb.org.tr ve egitim@tspb.org.tr adreslerinden iletişime geçilebilir.

Başvurular https://eys.tspb.org.tr/basvuru/ linkinden yapılabilmektedir.

Sertifika Programları

Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Sertifika Programı

İklim değişikliği, kaynak kıtlığı, çevre kirliliği ve sosyal eşitsizlik bilinci arttıkça işletmeler ve hükümetler giderek daha fazla sorumluluk almaktadır. İşletmelerde bu gereklilikler doğrultusunda sürdürülebilirlik ofisleri kurulmakta ve sürdürülebilirlik uzmanları istihdam edilmektedir. Sürdürülebilirliği sadece kaynak kullanımı ve çevre yönetimi boyutlarıyla ele almak sınırlı kalmaktadır. Kuruluşların bu alanın ekonomik ve toplumsal boyutlarını da ele almalarını sağlayacak uzmanlara ihtiyacı vardır.

Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Sertifika Programı bu ihtiyacı karşılamak üzere yetkin, profesyonel ve gerekli becerilerle donatılmış uzmanların yetiştirilmesi amacıyla Birliğimiz ile Sürdürülebilir Eğitim Gelişim ve Mükemmellik Derneği (SEGM) tarafından geliştirilmiştir.

Gelen talepler doğrultusunda genel katılıma açık ve kuruma özel olarak planlanabilen programda katılımcıların aşağıdaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanması hedeflenmektedir.

 • Sürdürülebilirliğin ana boyutları hakkında sağlam temelli bilgi edinmeleri,
 • Kurumsal yapı içinde sürdürülebilirlik kavramı ve biriminin yeri,
 • Sürdürülebilirlik standartları ve ilişkili diğer standartlar ile
 • BM Sürdürülebilir Kalkınma amaçları ve Küresel İlkeler sözleşmesi hakkında bilgi edinmeleri,
 • Bireysel, kurumsal ve toplumsal sürdürülebilirlik perspektiflerini keşfetmeleri,
 • Sürdürülebilir günlük uygulamalar kapsamında enerji verimliliği, su kullanımı ve atık yönetimine ilişkin ölçüm ve değerlendirme yapabilmeleri,
 • Sürdürülebilirliğin gerçekte ne olduğu ve ne olmadığı hakkında daha geniş bir bakış açısı kazanmaları,
 • Sürdürülebilir yönetim uygulamalarının itici güçleri, boyutları, araçları ve önlemleri hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Raporlama teknikleri hakkında bilgi edinmeleri
 • Kuruluş içinde görevlerini yaparken ihtiyaç duyacakları becerileri kazanmaları (sürekli iyileştirme yaklaşımı, sorun analizi ve çözüm teknikleri, ekip çalışması, ilişki yönetimi, ölçüm ve analiz becerileri, raporlama teknikleri, vb).

Kimler İçin?

Program, sürdürülebilirliğin yönetimi konusunda yetkin ve sorumlu bir profesyonel olmayı ve çalışma ortamına olumlu katkıda bulunmayı isteyen iş profesyonelleri içindir.

Bu eğitim, kuruluşun her seviyesinden sürdürülebilirlik hakkında daha derin bir anlayış kazanmak isteyen çalışanlar ve yöneticiler için tasarlanmıştır.

Hedeflenen Sonuçlar:

Katılımcılar;

 • Sürdürülebilirliğin yönetimi alanında yetkinlik geliştirmeye ilk adımı atacaklar,
 • BM Sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda kuruluşlarının öz değerlendirmesini yapabilecekler,
 • Temel sürdürülebilirlik kavramlarını ve etkenlerini tanımlayabilecekler,
 • Temel sürdürülebilirlik konularını birçok açıdan ele alarak yorumlayabilecekler,
 • Döngüsel ekonomi, kurumsal, finansal, yönetsel, insan hakları, çalışma yaşamı ve toplum boyutlarında sürdürülebilirlik dinamiklerini öğrenecekler,
 • Bireysel ve yönetimsel kararların doğal kaynakların kullanımı üzerindeki etkisini değerlendirebilecekler,
 • Kuruluşta yapılan her türlü projenin sürdürülebilirliğe katkısını ölçümleyebilecekler,
 • Kısıtlı kaynakları korumak ve değer yaratmak için atık yönetimi yöntemlerini öğrenecekler.

5 modül ve 68 saatten oluşan programı tamamlayan katılımcılar program sonunda sınava girerek Sürdürülebilirlik Uzmanlığı Sertifikası alabilmektedir. 

Program detaylarını öğrenmek için info@tspb.org.tr ve egitim@tspb.org.tr adreslerinden iletişime geçilebilir.

Başvurular https://eys.tspb.org.tr/basvuru/ linkinden yapılabilmektedir.

Kurumsal Gelişim Liderliği Sertifika Programı

Günümüzün VUCA dünyasında değişen çalışma yaşamının koşullarına uyum sağlamakla birlikte kuruluşların gelişimlerini kültürel ve yapısal değişikliklerle güçlendirerek bu uyuma adaptasyonun sağlanması gerekmektedir. Bu uyumu, değişimi gerçekleştirecek, gelişimi yönetecek ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak kurumsal gelişim liderlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Kurumsal Gelişim Liderliği Sertifika Programı bu ihtiyacı karşılamak üzere yetkin, profesyonel ve gerekli becerilerle donatılmış kurumsal gelişim liderlerinin kazandırılması amacıyla Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ile 4. Boyut Akademi tarafından geliştirilmiştir.

Genel katılıma açık olarak yılda bir kez planlanan Kurumsal Gelişim Liderliği Sertifika Programı’nda Ekosisteme (sektörel, toplumsal, çevresel, yönetişimsel boyutlarda) bakış, kurumsal gelişimin temel unsurlarını yönetebilme, paydaş odaklılık sürdürülebilirlik kavramlarını kendi kuruluşu ile ilişkilendirebilme, değişimin/dönüşümün itici gücü olabilme ve değişimi/dönüşümü yönetebilme, stratejik boyutta risk konusuna bütünsel bakış ve risklerle başa çıkabilme, VUCA koşullarında liderlik edebilme, geleceğe odaklılık ve öngörüsel göstergelerle çalışabilme amaçlanmaktadır.

Programa üst yöneticiler (CEO, Genel, Müdür, Genel Müdür Yardımcıları) orta kademe yöneticiler (direktörler, fonksiyon, süreç veya bölüm yöneticileri) insan kaynakları, strateji, kalite, değişim, sürdürülebilirlik, sürekli İyileştirme yöneticileri, bu görevlere atanması planlanan yöneticiler veya yönetici adayları, kamu sektöründen bu pozisyonların benzeri pozisyonlarda görev yapan daire başkanları veya daire başkanlığına atanması planlanan şube müdürleri katılım sağlayabilir.

Program detaylarını öğrenmek için info@tspb.org.tr ve egitim@tspb.org.tr adreslerinden iletişime geçilebilir.

Başvurular https://eys.tspb.org.tr/basvuru/ linkinden yapılabilmektedir.

Finansal Analist Okulu Sertifika Programı

Sektörün talebi üzerine, Birliğimiz ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin araştırma birimlerinin olası analist/araştırma uzmanı ihtiyacını karşılamak üzere “Finansal Analist Okulu Sertifika Programı” planlanan Finansal Analist Okulu Sertifika Programı, 3 modül, 31 ders ve 80 saatten oluşmaktadır.

Genel katılıma açık olarak yılda bir kez planlanan ve hibrit olarak gerçekleştirilen programda üniversite ve finans sektöründen konusunda uzman 19 farklı eğitmen yer almaktadır.

Program detaylarını öğrenmek için info@tspb.org.tr ve egitim@tspb.org.tr adreslerinden iletişime geçilebilir.

Başvurular https://eys.tspb.org.tr/basvuru/ linkinden yapılabilmektedir.

Şirketlerin Finansmana Erişiminde Halka Açılma Sertifika Programı

Halka açılmayı planlayan şirketlerin üst düzey yöneticilerine, halka açılma sürecinde yer alacak personel ve aracı kurumların kurumsal finansman bölümlerinde yeni işe başlayan çalışanlarına ve konuya ilgi duyanlara yönelik tasarlanan ve 30 saatten oluşan “Şirketlerin Finansmana Erişiminde Halka Açılma Sertifika Programı” yılda bir kez genel katılıma açık olarak gerçekleşmektedir.

Şirketlerin Finansmana Erişiminde Halka Açılma Sertifika Programı’nda eğitimler 7 ana başlıkta gerçekleşmekte olup; “Hukuki İnceleme Süreci”, “Bağımsız Denetim Süreci”, “Aracı Kurumlar Tarafından Yapılan İşler”, “Sermaye Piyasası Kurulu”, “Kotasyon ve Pazar Araştırması”, “Takasbank Süreci” ve “Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ve Kaydi Sistem Süreci” konu başlıkları ele alınmaktadır.

Program detaylarını öğrenmek için info@tspb.org.tr ve egitim@tspb.org.tr adreslerinden iletişime geçilebilir.

Başvurular https://eys.tspb.org.tr/basvuru/ linkinden yapılabilmektedir.

Birlikte Eğitim
eys.tspb.org.tr