Menu Close

Genel Mektuplar

FİLTRELE
Genel Mektup 644
İşlem Yasağı Kararı Sonucu Kredi Alacağının Tasfiyesine İlişkin İlke Kararında Değişiklik hk.
Genel Mektup 64423 Şubat 2011
Genel Mektup 643
2011 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.
Genel Mektup 64311 Ocak 2011
Genel Mektup 642
Elektronik Transferlere İlişkin MASAK Duyurusu Hk.
Genel Mektup 6427 Ocak 2011
Genel Mektup 641
“Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” ve “Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı” Hk.
Genel Mektup 64127 Aralık 2010
Genel Mektup 640
B ve C Gruplarında Yer Alan Hisse Senetleri İle İlgili İşlem Kuralları Bildirimi Hk.
Genel Mektup 6409 Aralık 2010
Genel Mektup 639
Aracı Kurumların Şube, İrtibat Bürosu ve Acentelik Faaliyetlerine İzin Verilmesi veya Söz Konusu Faaliyetlerin Geçici veya Sürekli Olarak Durdurulmasına İlişkin Kurul’a Yapılacak Başvurular Hk.
Genel Mektup 63924 Kasım 2010
Genel Mektup 638
06 ve 07 Kasım 2010 Tarihlerinde Düzenlenecek Lisanslama Sınavları Sınav Kuralları Hk.
Genel Mektup 6382 Kasım 2010
Genel Mektup 637
Aracı Kurumların İştirak Sınırlarına Dahil Olmayan Şirket Türleri Arasına Varlık Yönetim Şirketlerinin Eklenmesi hk.
Genel Mektup 63722 Ekim 2010
Genel Mektup 636
B ve C Gruplarında Yer Alan Hisse Senetleri İle İlgili Risk Bildirim Uyarısı Hk.
Genel Mektup 63628 Eylül 2010
Genel Mektup 635
Emir İptaline İlişkin Düzenleme Değişikliklerinin Müşterilere Bildirimi hk.
Genel Mektup 63516 Eylül 2010
Genel Mektup 634
Lisans Başvuru Süreleri Hk.
Genel Mektup 63417 Ağustos 2010
Genel Mektup 633
Birliğimiz Eğitimlerine Eğitim Yönetim Sistemi Üzerinden Başvuru Hk.
Genel Mektup 6336 Temmuz 2010
Genel Mektup 632
Aracı Kuruluş Varantlarında Piyasa Yapıcılık Hk.
Genel Mektup 63230 Haziran 2010
Genel Mektup 631
Brüt Takas Uygulamasına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Bilgilendirmesi Hk.
Genel Mektup 63126 Mayıs 2010
Genel Mektup 630
“Insider Trading ve Market Manipulation Cases in Securities Regulation” Konulu Eğitim Semineri Hk.
Genel Mektup 63017 Mayıs 2010
Genel Mektup 629
Dolaşıma Çıkarılacak Olan Yeni Tip 100 Amerikan Doları Hk.
Genel Mektup 62913 Mayıs 2010
Genel Mektup 628
Ertelenmiş Vergi Aktifi Hk.
Genel Mektup 6289 Nisan 2010
Genel Mektup 627
Aracı Kurum Hesap Planında Yatırım Fonu Katılma Belgelerine İlişkin İşlemlerin İzlenmesinde Kullanılacak Hesaplar hk.
Genel Mektup 62723 Şubat 2010
Genel Mektup 626
Aracı Kurumların Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Tebliğ Taslağı hk.
Genel Mektup 62623 Şubat 2010
Genel Mektup 625
Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza İle İletilmesi hk.
Genel Mektup 62517 Şubat 2010
Genel Mektup 624
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Lisanslama Sınavları hk.
Genel Mektup 62410 Şubat 2010
Genel Mektup 623
Pazarlama ve Promosyonlar hk.
Genel Mektup 6233 Şubat 2010
Genel Mektup 622
Aracı Kurumların Finansal Verilerinin TCMB’ye İletilmesi hk.
Genel Mektup 62229 Ocak 2010
Genel Mektup 620
Yatırımcıları Koruma Fonu Ödentileri Hk.
Genel Mektup 62026 Ocak 2010
Genel Mektup 621
Uyum Görevlilerine İlişkin MASAK Duyurusu hk.
Genel Mektup 62126 Ocak 2010
Genel Mektup 618
2010 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.
Genel Mektup 6185 Ocak 2010
Genel Mektup 619
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Mevzuat Değişiklikleri hk.
Genel Mektup 6195 Ocak 2010
Genel Mektup 617
“Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı” ve “Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” hk.
Genel Mektup 61730 Aralık 2009
Genel Mektup 616
“Pay İhraçları İçin İzahname Formatı”, “Pay İhraçları İçin İzahname Hazırlama Kılavuzu”, “Halka Arz Sirküleri” ve “Yeni Pay Alma Sirküleri”ne İlişkin Taslaklar hk.
Genel Mektup 61623 Aralık 2009
Genel Mektup 615
Sermaye Piyasası Kurulunun Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Yazısı hk.
Genel Mektup 61510 Aralık 2009
Genel Mektup 614
Aracı Kurumların Finansal Tablolarının Birliğimiz Tarafından Yayınlanma Esasları hk.
Genel Mektup 61430 Ekim 2009
Genel Mektup 613
Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı hk.
Genel Mektup 61327 Ekim 2009
Genel Mektup 612
Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı hk.
Genel Mektup 61223 Eylül 2009
Genel Mektup 611
“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” ve “Aklama Suçu İncelemesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” hk.
Genel Mektup 61118 Eylül 2009
Genel Mektup 610
Menkul Kıymet Yatırım Fonları ile Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının BSMV Mükellefiyeti ve BSMV Beyannamesi Verme Yükümlülükleri hk.
Genel Mektup 61016 Eylül 2009
Genel Mektup 609
MASAK Düzenlemeleri Uyarınca Müşterilerin Kimlik Tespiti Kapsamındaki Bilgilerinin Tamamlanmasına İlişkin Süre Hk.
Genel Mektup 60927 Ağustos 2009
Genel Mektup 608
Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hk.
Genel Mektup 60814 Ağustos 2009
Genel Mektup 607
Tahvil ve Bono Piyasası Tahsisli İhraç Pazarı İşleyiş Esasları Taslağı hk.
Genel Mektup 60730 Temmuz 2009
Genel Mektup 605
Repo & Ters Repo İşlemlerinin Üye Bazında Takibine İlişkin Esaslar Taslak Raporu hk.
Genel Mektup 60529 Temmuz 2009
Genel Mektup 604
Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hk.
Genel Mektup 60421 Temmuz 2009
Genel Mektup 603
Sermaye Yeterliliği Tablolarının Elektronik İmza İle İletilmesi hk.
Genel Mektup 60325 Haziran 2009
Genel Mektup 602
Uyum Görevlisine Vekalet Hakkında MASAK Açıklaması
Genel Mektup 60223 Haziran 2009
Genel Mektup 600
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Mevzuata İlişkin MASAK açıklamaları hk.
Genel Mektup 60022 Mayıs 2009
Genel Mektup 601
MKK’da Hesap Açılışında Kimlik Bildirimi İçin Tanınan Yedi Günlük Sürenin Kaldırılması hk.
Genel Mektup 60122 Mayıs 2009
Genel Mektup 599
Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerinin Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Sınıflandırılması hk.
Genel Mektup 59916 Nisan 2009
Genel Mektup 598
Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hk.
Genel Mektup 59813 Nisan 2009
Genel Mektup 597
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Strateji Belgesi Hazırlıkları Çerçevesinde Hazırlanan İngilizce Anket hk.
Genel Mektup 5978 Nisan 2009
Genel Mektup 596
Aylık Dönemler İtibarıyla Yapılan Aracılık Komisyonu ve Promosyon Uygulamaları Bildirimleri hk.
Genel Mektup 59630 Mart 2009
Genel Mektup 595
Lisans Yenileme Eğitimlerinin Kuruma Özel Olarak Düzenlenmesi Hk.
Genel Mektup 59518 Mart 2009
Genel Mektup 594
MASAK Mevzuatı İle İlgili SPK ve MASAK Tarafından Yapılan Duyurular Hk.
Genel Mektup 59419 Şubat 2009
Genel Mektup 593
Basitleştirilmiş Tedbirler Hakkında MASAK Görüş Yazısı hk.
Genel Mektup 59330 Ocak 2009
Genel Mektup 592
2009 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.
Genel Mektup 59212 Ocak 2009
Genel Mektup 591
5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ hk.
Genel Mektup 59115 Aralık 2008
Genel Mektup 588
Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hk.
Genel Mektup 5882 Aralık 2008
Genel Mektup 589
Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Yapılan Değişiklikler Hk.
Genel Mektup 5892 Aralık 2008
Genel Mektup 590
Kimlik Tespiti ve Adres Teyidine İlişkin MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 7) hk.
Genel Mektup 5902 Aralık 2008
Genel Mektup 584
Aracı Kurumlarda Görev Alacak Müfettişlerin Öğrenim Düzeyi Koşuluna İlişkin Düzenleme Hk.
Genel Mektup 58421 Kasım 2008
Genel Mektup 585
Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge Kayıt Düzeni Hk.
Genel Mektup 58521 Kasım 2008
Genel Mektup 586
Aracı Kurumların Atayacakları Uyum Görevlisi ve “Yeni Türk Lirası” ile “Yeni Kuruş”ta Yer Alan “Yeni” İbarelerinin Kaldırılması Hk.
Genel Mektup 58621 Kasım 2008
Genel Mektup 587
MASAK mevzuatı uyarınca yapılması gereken adres teyit işlemleri hk.
Genel Mektup 58721 Kasım 2008
Genel Mektup 583
Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymet Listelerinden Çıkarılan Hisse Senetleri Hk.
Genel Mektup 58319 Kasım 2008
Genel Mektup 582
Sermaye Yeterliliği Tablolarının Gönderim Zamanları Hk.
Genel Mektup 58217 Ekim 2008
Genel Mektup 581
Bankalar ve Aracı Kurumlar Tarafından Düzenlenen Kamuyu Aydınlatma Formları Hk.
Genel Mektup 58115 Ekim 2008
Genel Mektup 580
Şüpheli İşlemlere İlişkin MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 6) hk.
Genel Mektup 5809 Ekim 2008
Genel Mektup 579
Adres, Telefon ve Diğer İletişim Bilgileri Değişiklik Bildirimleri Hk.
Genel Mektup 5798 Ekim 2008
Genel Mektup 578
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik hk.
Genel Mektup 57826 Eylül 2008
Genel Mektup 577
Capital Market Development, Enforcement and Oversight Training Program
Genel Mektup 57726 Eylül 2008
Genel Mektup 576
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği ile Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılması hk.
Genel Mektup 57619 Eylül 2008
Genel Mektup 575
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik hk.
Genel Mektup 57518 Eylül 2008
Genel Mektup 574
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeliği hk.
Genel Mektup 5748 Eylül 2008
Genel Mektup 573
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2’nci Maddesi hk.
Genel Mektup 5735 Eylül 2008
Genel Mektup 571
Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı Hk.
Genel Mektup 5713 Eylül 2008
Genel Mektup 572
Aracı Kuruluşların Bildirim Yükümlükleri Hk.
Genel Mektup 5723 Eylül 2008
Genel Mektup 570
Yeni Türk Lirası hk.
Genel Mektup 57018 Ağustos 2008
Genel Mektup 569
MiFID Anketi hk.
Genel Mektup 56911 Ağustos 2008
Genel Mektup 568
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin Uygulaması hk.
Genel Mektup 5684 Ağustos 2008
Genel Mektup 567
Ticaret Odaları Tarafından Bildirilen NACE Kodları hk.
Genel Mektup 56725 Temmuz 2008
Genel Mektup 566
Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelik Taslağı hk.
Genel Mektup 56619 Haziran 2008
Genel Mektup 565
Altyapı Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı hk.
Genel Mektup 56530 Mayıs 2008
Genel Mektup 564
Şemsiye Sigorta hk.
Genel Mektup 56428 Mayıs 2008
Genel Mektup 563
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı TCMB Genelgesinde Yapılan Değişiklik Hk.
Genel Mektup 56327 Mayıs 2008
Genel Mektup 562
Tebliğ Taslakları Hk.
Genel Mektup 5626 Mayıs 2008
Genel Mektup 561
Üyelerimizce Birliğimize Yapılacak Bildirimler Hk. Toplantı
Genel Mektup 56125 Nisan 2008
Genel Mektup 560
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Hk.
Genel Mektup 56016 Nisan 2008
Genel Mektup 559
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Uyarınca Yapılması Gereken Duyuru Hk.
Genel Mektup 5599 Nisan 2008
Genel Mektup 558
Tebliğ Taslakları Hk.
Genel Mektup 5582 Nisan 2008
Genel Mektup 557
Yeni Gelir Vergisi Kanunu Çalışmaları Hakkında Toplantı
Genel Mektup 55726 Mart 2008
Genel Mektup 556
“Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” Hk.
Genel Mektup 55614 Mart 2008
Genel Mektup 555
Sermaye Piyasası Kurulu’na Yapılan Başvurular Hk.
Genel Mektup 55529 Şubat 2008
Genel Mektup 554
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) Genel Tebliği Taslağı Hk.
Genel Mektup 55422 Şubat 2008
Genel Mektup 553
Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esasları Hk.
Genel Mektup 5531 Şubat 2008
Genel Mektup 552
5549 Sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un Belge Saklamaya İlişkin Hükümlerinin Uygulaması Hk.
Genel Mektup 55225 Ocak 2008
Genel Mektup 550
“Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” Hk.
Genel Mektup 55018 Ocak 2008
Genel Mektup 551
2008 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları Hk.
Genel Mektup 55118 Ocak 2008
Genel Mektup 549
2 Sıra No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığınca Talep Edilen Bilgiler Hk.
Genel Mektup 54915 Ocak 2008
Genel Mektup 548
“Varant İhtiyaçlarına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği Taslağı” Hk.
Genel Mektup 5489 Ocak 2008
Genel Mektup 547
Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan “Finansal Tavsiyelere İlişkin Esaslar Tebliği Taslağı” Hk.
Genel Mektup 5478 Ocak 2008
Genel Mektup 546
Aracı Kuruluş ve Portföy Yönetim Şirketlerinin Sermaye Piyasası Faaliyetleri Aylık Bildirim Tabloları Hk.
Genel Mektup 54626 Aralık 2007
Genel Mektup 545
Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Kurulacak Çalışma Komisyonu Hk.
Genel Mektup 54517 Aralık 2007
Genel Mektup 544
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Genel Mektup 54413 Kasım 2007
Genel Mektup 541
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri
Genel Mektup 54130 Ekim 2007
Genel Mektup 542
Aralık 2007 / Ocak 2008 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri
Genel Mektup 54230 Ekim 2007
Genel Mektup 543
Lisans Belgesi Aranmasındaki Geçiş Süreci ile Notların Silinmesi Sürelerinin Uzatılması
Genel Mektup 54330 Ekim 2007
Genel Mektup 540
2 Sıra No’lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgiler Hk.
Genel Mektup 54024 Ekim 2007
Genel Mektup 539
1)Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası (VOB) nakit teminatlarının nemalandırılmasından doğan vergi tevkifatı Hk.
Genel Mektup 53923 Ekim 2007
Genel Mektup 538
Yeni Tip 5 Amerikan Doları’nın Dolaşıma Çıkarılması Hk.
Genel Mektup 5382 Ekim 2007
Genel Mektup 537
“2008 Sonrası Türkiye” Konulu Konferans
Genel Mektup 53728 Eylül 2007
Genel Mektup 536
Korumalı Yatırım Fonları ve Garantili Yatırım Fonları Tarafından Yatırımcılara Yapılacak Ödemelerin Vergilendirilmesi Hk.
Genel Mektup 53625 Eylül 2007
Genel Mektup 534
Kredi Kayıt Bürosu (KKB) “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine Dair Düzenlemeler ve Aracı Kuruluşların Yükümlülükleri” Semineri
Genel Mektup 53420 Eylül 2007
Genel Mektup 535
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri
Genel Mektup 53520 Eylül 2007
Genel Mektup 533
Kredi Kayıt Bürosu (KKB) A.Ş. hk.
Genel Mektup 5333 Eylül 2007
Genel Mektup 532
Sermaye Piyasası Kurulu ve Hollanda Finansal Piyasalar Kurumu tarafından yürütülecek projelerin tanıtım toplantısı.
Genel Mektup 53221 Ağustos 2007
Genel Mektup 531
Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge Kayıt Düzeni Çalışma Grubu Hk.
Genel Mektup 53110 Ağustos 2007
Genel Mektup 530
Eylül 2007 Dönemi-Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 5306 Ağustos 2007
Genel Mektup 529
Çerçeve Sözleşmelerin Birleştirilmesi hk.
Genel Mektup 5293 Ağustos 2007
Genel Mektup 528
Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması hk.
Genel Mektup 5282 Ağustos 2007
Genel Mektup 527
Yatırım Fonu Katılma Belgelerinden Yapılacak Vergi Tevkifatı Hk.
Genel Mektup 52723 Temmuz 2007
Genel Mektup 526
Ağustos-Eylül 2007 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri
Genel Mektup 52618 Temmuz 2007
Genel Mektup 525
Haziran 2007 Dönemine Ait Hizmet Vergisi Beyannamelerinin Verilmesi ve Verginin Ödenme Süresi Hk.
Genel Mektup 5253 Temmuz 2007
Genel Mektup 524
Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması hk.
Genel Mektup 52428 Haziran 2007
Genel Mektup 522
“Vadeli İşlem Piyasalarına Global Bir Bakış” Konulu Seminer
Genel Mektup 52227 Haziran 2007
Genel Mektup 523
Yatırımcıların Geçmiş Tarihli İşlemlere İlişkin Bilgi Alma Taleplerinin Karşılanmasına İlişkin Kurul Kararı Hk.
Genel Mektup 52327 Haziran 2007
Genel Mektup 521
Birliğimiz Eğitim Faaliyetlerinin Duyurulması
Genel Mektup 52121 Haziran 2007
Genel Mektup 520
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Taslağı Hk.
Genel Mektup 52014 Haziran 2007
Genel Mektup 519
Mesleki Gelişim Eğitimleri
Genel Mektup 5198 Haziran 2007
Genel Mektup 518
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri hk.
Genel Mektup 5185 Haziran 2007
Genel Mektup 517
T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Özelgesi hk.
Genel Mektup 51728 Mayıs 2007
Genel Mektup 516
26/03/2007 tarih ve 503 Nolu Genel Mektubumuz
Genel Mektup 51625 Mayıs 2007
Genel Mektup 515
“Mali Suçlarla Mücadelede Aracı Kurumların Etkinliğinin Artırılması” Semineri
Genel Mektup 51523 Mayıs 2007
Genel Mektup 514
Haziran 2007 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri
Genel Mektup 51418 Mayıs 2007
Genel Mektup 513
“Konut Finansmanı Fonlarına ve İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetlerin İhracına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı” Hk.
Genel Mektup 51314 Mayıs 2007
Genel Mektup 512
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik Taslağı hk.
Genel Mektup 51210 Mayıs 2007
Genel Mektup 511
TÜFE Endeskli Devlet Tahvillerinin Virman İşleminde Maliyet Bildirimi Hk.
Genel Mektup 5112 Mayıs 2007
Genel Mektup 510
İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) Hisseleri hk.
Genel Mektup 51025 Nisan 2007
Genel Mektup 507
Birliğimiz “Özgeçmiş Bankası” Uygulaması Hk.
Genel Mektup 50720 Nisan 2007
Genel Mektup 508
Müşterilerle İmzalanan Çerçeve Sözleşmeler hk.
Genel Mektup 50820 Nisan 2007
Genel Mektup 509
“Türkiye’deki profesyonel portföy yöneticilerinin ve yatırım danışmanlarının yatırım fonu seçiminde dikkate aldıkları kriterleri belirlemeye yönelik” araştırma hk.
Genel Mektup 50920 Nisan 2007
Genel Mektup 506
Türkiye’de Kurulu Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında Elde Edilen Kazançlara Uygulanacak Tevkifat Oranı Hk.
Genel Mektup 5064 Nisan 2007
Genel Mektup 504
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri hk.
Genel Mektup 5042 Nisan 2007
Genel Mektup 505
İpotek Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliğ Taslağı Hk.
Genel Mektup 5052 Nisan 2007
Genel Mektup 503
Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge ve Kayıt Düzenine İlişkin Anket hk.
Genel Mektup 50326 Mart 2007
Genel Mektup 502
Üniversitelerin Stajyer Eleman İstihdam Talebi Hk.
Genel Mektup 50222 Mart 2007
Genel Mektup 501
Aylık Dönemler İtibarıyla Yapılan Aracılık Komisyonu ve Promosyon Uygulamaları Bildirimleri hk.
Genel Mektup 50116 Mart 2007
Genel Mektup 499
Mart-Nisan-Mayıs 2007 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri
Genel Mektup 49915 Mart 2007
Genel Mektup 500
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararı hk.
Genel Mektup 50015 Mart 2007
Genel Mektup 498
Mart 2007 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri
Genel Mektup 4989 Mart 2007
Genel Mektup 496
Lisanslama Sınavları Kapsamında “Kredi Derecelendirme ve Finans” Modülü Hazırlık Eğitimi Hk.
Genel Mektup 4969 Mart 2007
Genel Mektup 497
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 4979 Mart 2007
Genel Mektup 495
Halka Arzlarda Talep Toplama Aşamasında Blokaja Kabul Edilebilecek Kıymetler Hk.
Genel Mektup 4952 Mart 2007
Genel Mektup 494
Aracı Kuruluşların Bağımsız Denetim Sözleşmelerine İlişkin Yükümlülükleri Hk.
Genel Mektup 4941 Mart 2007
Genel Mektup 493
Mart-Nisan 2007 Döneminde Düzenlenecek Değerleme Uzmanlığı Lisanslama Sınavları Hazırlık Eğitimleri
Genel Mektup 49319 Şubat 2007
Genel Mektup 492
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri
Genel Mektup 49215 Şubat 2007
Genel Mektup 491
“Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nde Değişiklik Taslağı Hk.
Genel Mektup 49112 Şubat 2007
Genel Mektup 490
Birliğimiz koordinasyonunda kurulacak Çalışma Grupları hk.
Genel Mektup 49016 Ocak 2007
Genel Mektup 488
1) Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge Kayıt Düzeni Hk.
Genel Mektup 48810 Ocak 2007
Genel Mektup 489
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri
Genel Mektup 48910 Ocak 2007
Genel Mektup 487
1. Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge Kayıt Düzeni Hk.
Genel Mektup 4879 Ocak 2007
Genel Mektup 486
T.C. Kimlik Numarası ve Vergi Kimlik Numarası Hakkında Yatırımcılara Yönelik Duyuru Hk.
Genel Mektup 48619 Aralık 2006
Genel Mektup 485
“BASEL II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı ve Avrupa Birliği’nin Yeni Sermaye Yeterliliği Direktifi” Semineri hk.
Genel Mektup 4858 Aralık 2006
Genel Mektup 484
Mesleki Gelişim Eğitimleri hk.
Genel Mektup 48429 Kasım 2006
Genel Mektup 483
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru hk.
Genel Mektup 48321 Kasım 2006
Genel Mektup 482
Takasbank Hisse Senetlerinin Likiditesi hk.
Genel Mektup 48217 Kasım 2006
Genel Mektup 481
5549 sayılı Suç Gelirleri ve Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hk.
Genel Mektup 48114 Kasım 2006
Genel Mektup 478
Vergi Tevkifat Tutarlarının Müşteri Hesaplarından Tahsili Hk.
Genel Mektup 47813 Kasım 2006
Genel Mektup 479
“Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği”nde Değişiklik Taslağı Hk.
Genel Mektup 47913 Kasım 2006
Genel Mektup 480
T.C. Kimlik Numarasının, Vergi Kimlik Numarası Olarak Kullanılması Hk.
Genel Mektup 48013 Kasım 2006
Genel Mektup 477
Kasım, Aralık 2006-Ocak 2007 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 4777 Kasım 2006
Genel Mektup 476
Komisyon Bildirimleri ve Promosyon Kampanyaları Hk.
Genel Mektup 4761 Kasım 2006
Genel Mektup 475
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Uygulanması Çalışması Hk.
Genel Mektup 47519 Ekim 2006
Genel Mektup 473
Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 47311 Ekim 2006
Genel Mektup 472
“Ukrayna Finans ve Yatırım Forumu” ile “FinanceInvestExpo Fuarı” hk.
Genel Mektup 47210 Ekim 2006
Genel Mektup 469
“Mali Suçlarla Mücadelede Aracı Kurumların Etkinliğinin Artırılması” Semineri hk.
Genel Mektup 4694 Ekim 2006
Genel Mektup 470
Vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası eksikliği olan müşteriler hk.
Genel Mektup 4704 Ekim 2006
Genel Mektup 465
Ekim 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Üye Temsilcisi Eğitimleri hk.
Genel Mektup 46526 Eylül 2006
Genel Mektup 463
258 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hk.
Genel Mektup 46314 Eylül 2006
Genel Mektup 461
Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Bilgi Teknolojileri Denetimi Semineri
Genel Mektup 46112 Eylül 2006
Genel Mektup 460
“Hızla Gelişen Piyasalarda Finansman ve Ekonomi” Konulu Uluslararası Konferans
Genel Mektup 4605 Eylül 2006
Genel Mektup 459
“Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği”nde Değişiklik Taslağı Hk.
Genel Mektup 45923 Ağustos 2006
Genel Mektup 457
Lisanslama Sınavlarına Hazırlık İçin Akşam Eğitimi Hk.
Genel Mektup 45722 Ağustos 2006
Genel Mektup 456
Tebliğ Taslakları hk.
Genel Mektup 45617 Ağustos 2006
Genel Mektup 455
258 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hk.
Genel Mektup 45511 Ağustos 2006
Genel Mektup 454
Lisanslama Sınavları Geçiş Süreci Hk.
Genel Mektup 4541 Ağustos 2006
Genel Mektup 451
NASD International, The University of Reading, ICMA Center ve Birliğimiz İşbirliği ile Düzenlenmesi Planlanan Sertifika Programı hk.
Genel Mektup 45128 Temmuz 2006
Genel Mektup 450
Tebliğ Taslakları hk.
Genel Mektup 45026 Temmuz 2006
Genel Mektup 449
T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından Yapılan Duyuru hk.
Genel Mektup 44925 Temmuz 2006
Genel Mektup 447
Merkezi Kaydi Sistem’e Sistem Entegrasyonu Aracılığı ile Bildirim Web Servislerinin Tanıtımı Toplantısı
Genel Mektup 44710 Temmuz 2006
Genel Mektup 443
Ağustos-Eylül 2006 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri
Genel Mektup 44328 Haziran 2006
Genel Mektup 441
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.ye (MKK) ödenen saklama ücretleri ve Yatırımcıları Koruma Fonu (YKF) ödentilerinin müşteri hesaplarına yansıtılması hk.
Genel Mektup 44126 Haziran 2006
Genel Mektup 439
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Sicil Tutma Esasları Değişiklikleri Hk.
Genel Mektup 43915 Haziran 2006
Genel Mektup 437
Elektronik Sertifika Sahibi Olmayan Kişilerin Bildirimlerinin Aracı Kurumlar Vasıtasıyla KAP’a Gönderilmesi Hk.
Genel Mektup 43726 Mayıs 2006
Genel Mektup 436
Haziran 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Üye Temsilcisi Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 43618 Mayıs 2006
Genel Mektup 435
258 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hk.
Genel Mektup 43517 Mayıs 2006
Genel Mektup 434
Tek-Art Turizm Zigana A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.
Genel Mektup 43415 Mayıs 2006
Genel Mektup 430
Hesap Ekstrelerinde Yer Alması Zorunlu Metin Hk.
Genel Mektup 43021 Nisan 2006
Genel Mektup 427
Hisse Senedi Alım – Satım İşlemlerinde Tevkifat Döneminin Belirlenmesi Hk.
Genel Mektup 42714 Nisan 2006
Genel Mektup 424
Açılış Seansı hk.
Genel Mektup 4247 Nisan 2006
Genel Mektup 421
Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 42117 Mart 2006
Genel Mektup 420
Nisan 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 42010 Mart 2006
Genel Mektup 417
Nisan-Mayıs 2006 Dönemi Lisanslama Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 4176 Mart 2006
Genel Mektup 416
Üniversitelerden Gelen Stajyerlik Talebi Hakkında.
Genel Mektup 4163 Mart 2006
Genel Mektup 415
Sermaye Piyasası Çalışanlarının Sicil Bilgilerinin Kamuya Açıklanması Hk.
Genel Mektup 41510 Şubat 2006
Genel Mektup 413
Okan Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Okan Tekstil) Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı Hk.
Genel Mektup 4137 Şubat 2006
Genel Mektup 412
Tek-Art Turizm Zigana A.Ş. (TEKTU) Hisse Senetleri İle İlgili Kurul Kararı Hk.
Genel Mektup 4123 Şubat 2006
Genel Mektup 411
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.
Genel Mektup 4111 Şubat 2006
Genel Mektup 409
Şubat 2006 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 40919 Ocak 2006
Genel Mektup 410
Aracılık Komisyonu ve Promosyon Uygulamaları Bildirimi hk.
Genel Mektup 41019 Ocak 2006
Genel Mektup 408
2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Hükümlerince Maliye Bakanlığı’nca Talep Edilen Bilgiler hk.
Genel Mektup 40817 Ocak 2006
Genel Mektup 406
Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.
Genel Mektup 40616 Ocak 2006
Genel Mektup 404
Yeni Vergileme Sistemi Değerlendirme Toplantısı Hk.
Genel Mektup 4046 Ocak 2006
Genel Mektup 402
Komisyon Uygulaması ve 2006 Yılı İçin Belirlenen Asgari Özsermaye Tutarları ile Temerrüt Bildirimlerine Esas Tutar Hk.
Genel Mektup 40230 Aralık 2005
Genel Mektup 401
Sermaye Piyasası İşlemleri Risk Bildirim Formu Hk.
Genel Mektup 40123 Aralık 2005
Genel Mektup 400
Lisans Yenileme Eğitimlerine Başvuru Hk.
Genel Mektup 40022 Aralık 2005
Genel Mektup 399
Yabancı Gerçek ve Tüzel Kişilere Yönelik Vergi Kimlik Numarası Verilmesi İşlemleri Hk.
Genel Mektup 39921 Aralık 2005
Genel Mektup 397
Vergi Tevkifat Tutarlarının Beyan ve Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslarının Belirlenmesi Hk.
Genel Mektup 39719 Aralık 2005
Genel Mektup 398
Müşteri Emirlerinin Alınması ve İzlenmesinde Geçerli Olacak Belge ve Kayıt Düzeni Hk.
Genel Mektup 39819 Aralık 2005
Genel Mektup 395
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Araştırma Raporları Hk. Duyurusu
Genel Mektup 39513 Aralık 2005
Genel Mektup 394
Ortak saat kullanımı hk.
Genel Mektup 39412 Aralık 2005
Genel Mektup 393
Menkul Kıymetlerin ve Diğer Sermaye Piyasası Araçlarının Vergilendirilmesine Yönelik Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı hk.
Genel Mektup 3936 Aralık 2005
Genel Mektup 392
Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 39224 Kasım 2005
Genel Mektup 390
EKONOFİZİK EĞİTİM DUYURUSU HK.
Genel Mektup 39021 Kasım 2005
Genel Mektup 388
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı hk.
Genel Mektup 38817 Kasım 2005
Genel Mektup 387
Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Taslağı hk.
Genel Mektup 38716 Kasım 2005
Genel Mektup 386
Risk Yönetimi ve Kritik Süreçler” Hakkında Duyuru
Genel Mektup 3868 Kasım 2005
Genel Mektup 383
Yeni Vergileme Sistemi Teknik Çalışma Toplantısı Hk.
Genel Mektup 38328 Ekim 2005
Genel Mektup 384
“Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ” Taslağı hk.
Genel Mektup 38428 Ekim 2005
Genel Mektup 382
Kasım-Aralık 2005 Dönemi Lisanslama Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 38224 Ekim 2005
Genel Mektup 381
Komisyon Uygulaması Hk.
Genel Mektup 38120 Ekim 2005
Genel Mektup 379
Kasım-Aralık 2005 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 37918 Ekim 2005
Genel Mektup 377
Ersu Meyve ve Gıda Sanayi A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı hk.
Genel Mektup 37710 Ekim 2005
Genel Mektup 375
“Uluslararası Ekonomi Konferansı” hk.
Genel Mektup 37530 Eylül 2005
Genel Mektup 376
Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ve – Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) Hk.
Genel Mektup 37630 Eylül 2005
Genel Mektup 373
“4. Sermaye Piyasaları Arenası” hk.
Genel Mektup 37319 Eylül 2005
Genel Mektup 371
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Çalışma Grubu Hk.
Genel Mektup 37116 Eylül 2005
Genel Mektup 372
Koniteks Konfeksiyon Endüstri ve Ticaret A.Ş. İle İlgili Kurul Kararı Hk.
Genel Mektup 37216 Eylül 2005
Genel Mektup 370
Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Çalışma Grubu Hk.
Genel Mektup 37012 Eylül 2005
Genel Mektup 369
Eylül 2005 Dönemi Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 3696 Eylül 2005
Genel Mektup 367
Aracı kurum müşterilerinin hesaplarındaki nakit alacak bakiyeleri hk.
Genel Mektup 36726 Ağustos 2005
Genel Mektup 366
GL NET FORUM Hk.
Genel Mektup 36623 Ağustos 2005
Genel Mektup 365
Ünal Tarım Ürünleri İhracat ve Sanayi A.Ş İle İlgili Kurul Kararı hk.
Genel Mektup 36512 Ağustos 2005
Genel Mektup 364
Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 36410 Ağustos 2005
Genel Mektup 361
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş İle İlgili Kurul Kararı hk.
Genel Mektup 36129 Temmuz 2005
Genel Mektup 359
Basel II Çalışma Platformu Hk.
Genel Mektup 35925 Temmuz 2005
Genel Mektup 358
Hareketsiz hesaplar hk.
Genel Mektup 35818 Temmuz 2005
Genel Mektup 357
256 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hk.
Genel Mektup 35715 Temmuz 2005
Genel Mektup 353
Basel II Çalışma Platformu Hk.
Genel Mektup 3537 Temmuz 2005
Genel Mektup 354
Amerika Gezisine Katılım Bildirimi Hk.
Genel Mektup 3547 Temmuz 2005
Genel Mektup 352
Temmuz-Ağustos-Eylül 2005 Dönemi Mesleki Gelişim Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 3526 Temmuz 2005
Genel Mektup 351
Komisyon Uygulaması Hk.
Genel Mektup 3511 Temmuz 2005
Genel Mektup 348
Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi ve Vergi Usul Kanunu Değişiklik Çalışmaları Hk.
Genel Mektup 34827 Haziran 2005
Genel Mektup 349
Temmuz-Ağustos-Eylül 2005 Dönemi Lisanslama Eğitimleri Hk.
Genel Mektup 34927 Haziran 2005