Menu Close

TSPB Kolektif Yatırım Kuruluşu Portföylerinde Yer Alan Varlıkların Değerleme Esaslarına İlişkin Yönerge Hk. (49 No’lu Genelge ile Değiştirilmiştir.)