Menu Close

Aracı Kurumların Kaldıraçlı İşlemler ile İlgili Olarak Açıkladığı Fiyatlar ve Alım Satım Fiyat Farklarının Birliğe Aktarılmasına ve Belirli Bir Düzeyi Aşan Sapmaların Kurum Bazında Kamuya Duyurulmasına Yönelik Esaslar Hk.