Menu Close

Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esasları Hakkında Bilgi

17.12.2010 tarih ve 27788 sayılı Resmi Gazete’de;

– Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:73 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.