Menu Close

Aracı Kurumlaru Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esaslarında Yapılan Düzenlemeler

14.04.2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazete’de;
– Aracı Kurumlar Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Hakkında Seri:V, No:101 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

 

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ