Menu Close

2009 Nisan Dönemi Yayınlanan Resmi Gazete Yer Alan Önemli Haberler

29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de;

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:42 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.