İstanbul, 04 Haziran 2003

2003/747

GENEL MEKTUP

No:089

Konu : Lisanslama Sınavları Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.05.2003 tarihli toplantısında Lisanslama Sınavlarına ve sektör çalışanlarının geçiş sürecine yönelik olarak;

  • Çalışanlardan lisans belgesi bulunmayan veya 2 yıllık geçiş sürecinden faydalanmak amacıyla ilk 3 sınavdan birine başvurmamış olması nedeniyle geçiş sürecinden yararlanamayan kişilerin Mayıs 2003 döneminden itibaren sektörde çalışamaması ve 2003 yılı Mayıs ayından itibaren lisans belgesi olmayan kişilerin işe alınmamaları konusundaki 23.05.2002 tarih ve 25/733 sayılı Kurul Kararında belirtilen Mayıs 2003 döneminin, Mayıs 2004 dönemi sınav başvuru süresi sonuna kadar uzatılmasına, bu tarihe kadar yapılacak sınavlardan birine girecek olan çalışanların başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın, daha önce sınavlara katılarak Mayıs 2005 dönemine kadar olan geçiş sürecini başlatmış kişiler gibi Mayıs 2005 dönemine kadar çalışmalarına imkan verilmesine,

  • A maddesine paralel olarak Seri:VIII, No:34 sayılı Tebliğ’in 7’nci maddesinin (a) bendi hükmü uyarınca uluslararası kabul görmüş ve Kurulca tanınan sertifika sahiplerinin başvuruları konusunda alınan 21.02.2003 tarih ve 8/203 sayılı İlke Kararı’nda geçen, Mayıs 2003 dönemine ilişkin yükümlülüklerin Mayıs 2004 tarihine kadar uzatılmasına,

  • Özel finans kurumlarının bir aracı kurumla acentalık sözleşmesi imzalaması halinde Lisanslama Sınavları yükümlülüğü açısından bankalarla aynı hükümlere tabi olmasına,

  • Bankaların ve acentalık faaliyetinde bulunacak özel finans kurumlarının bireysel finans merkezlerinde (çağrı merkezi-call center), hisse senedi ile ilgili işlemleri yapacak müşteri temsilcilerinin Temel Düzey Lisans Sınavına girmesine ve bu kişilerin 2004 yılı Mayıs dönemine kadar yapılması planlanan sınavlardan birine girmeleri halinde başarılı olup olmadıklarına bakılmaksızın 2005 yılı Mayıs ayına kadar görevlerine devam edebilmelerine,

karar verilmiştir.

Konu hakkında ilgili birim ve personelin bilgilendirilerek yukarıda sıralanan kararlara göre işlem yapılması ve uygulamaya dönük tereddüt yaratan konular için Birliğimizin Lisanslama ve Sicil Tutma Müdürlüğü ile temas kurulması hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Turgut TOKGÖZ

GENEL SEKRETER