İstanbul, 24 Mart 2003

2003/383

GENEL MEKTUP

No:073

Konu : Sermaye Yeterliliği Tabloları gönderimi hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 21.03.2003 tarihli yazıda, Seri:V, No:34 sayılı "Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde sermaye yeterliliği tablolarının Kurul'a iletilmesine ilişkin sistemin değiştirildiği bildirilmektedir.

Sermaye yeterliliği tablolarının Kurul'a gönderilmesine ilişkin açıklamaların yer aldığı yazı gereği için ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımla,

Turgut TOKGÖZ

GENEL SEKRETER