İstanbul, 11 Mart 2005

2005/243

GENEL MEKTUP

No:311

Konu : Karapara aklama ile mücadele konusunda “İşbirliği yapmayan Ülke ve Bölgeler (NCCT) listesi hk.

 

SAYIN ÜYEMİZ,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 08.03.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.60-243-6812 sayılı yazısı ile T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın 24.02.2005 tarih ve B.07.0.MSK.0.03/1339 sayılı yazısı ve Mali Eylem Görev Grubu’nun (FATF) 11.02.2005 tarihli basın bülteni Genel Mektubumuz ekinde gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve yapılan işlemler hakkında Kurul’a iletilmek üzere Birliğimize bilgi verilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

İlkay ARIKAN

GENEL SEKRETER


 
Ekler) 1. SPK’nın 08.03.2005 tarih ve B.02.1.SPK.0.60-243-6812 sayılı yazısı.
2. MASAK’ın 24.02.2005 tarih ve B.07.0.MSK.0.03/1339 sayılı yazısı.
3. FATF’nin 11.02.2005 tarihli basın bülteni.