İstanbul, 04 Temmuz 2003

2003/829

GENEL MEKTUP

No:100

Konu : Irak Mali Sektörüne Yapılacak Yatırımlar Hk.

SAYIN ÜYEMİZ,

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcılığı nezdinde, Irak’ın imarı ve yapılandırılması konularında ülkemizin muhtemel katkılarının tespiti ve koordine edilmesi amacıyla ilgili resmi kurumlar ve özel sektör çatı kuruluşlarını biraraya getiren bir Daimi Kurul oluşturulmuştur.

Daimi Kurul tarafından düzenlenen “Bankacılık ve Irak’ın Yeniden Yapılandırılması” konulu toplantıda, Irak’ta aktif bir mali sektörün mevcut olmadığı, ülkenin zengin kaynakları ve mali gücü nedeniyle çok sayıda mali kurum ve kuruluşa ihtiyaç bulunduğu ve Irak’ta bu alanda yatırım yapılmasının özendirilmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.

Irak’ta mali sektörün yeniden yapılandırılmasında Türkiye’nin öncü rol oynaması ve Irak’taki fonların Türkiye Sermaye Piyasası’na çekilmesine dönük girişimlerin üyelerimizin de katılımıyla gerçekleşmesinin önemli olduğu kanaatindeyiz. Konuyla ilgilenen Üyelerimizin bu doğrultuda oluşturacağı heyetlere Irak’taki temasları ile ilgili olarak T.C. Dışişleri Bakanlığı’nın yardım sağlayacağı hususunu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Turgut TOKGÖZ

GENEL SEKRETER