Menu Close

Kaldıraçlı İşlem Bildirimleri

Kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetinde bulunmaya yetkili aracı kurumlar tarafından Ocak-Mart, Nisan-Haziran, Temmuz-Eylül, Ekim-Aralık dönemleri esas alınmak suretiyle kendi internet sitelerinde;

  • Karda ve Zararda Olan Müşteri Hesaplarının Oransal Dağılımı,
  • Müşteri Şikayet Sayıları ve Oransal Dağılımı,
  • Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı,
  • Fiyat Sağlayıcı Kuruluş Bilgileri,

yayınlanmaktadır.

Aracı kurumlar, kendi internet sitelerinde paylaştıkları bu bilgileri, Birliğimize elektronik imzalı olarak da bildirmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik olarak aracı kurumlar tarafından Birliğimize iletilen bu bilgiler, aracı kurum unvanları ile birlikte ilgili dönem itibarıyla topluca internet sitemizde kamuyla paylaşılmaktadır.

Birliğe yapılan ve internet sitemizde yayınlanan bilgilerin tam, doğru, yeterli ve güncel olmasından aracı kurumlar sorumludur.

Birliğimiz internet sitesinde ilan edilen bilgilerin içeriğinin Birliğimiz tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, hesap açılması ve/veya işlem yapılması yönünde bir aracı kuruma yönelik bir tavsiye olarak da kabul edilmemesini önemle hatırlatırız.

Ayrıca, ilan edilen bilgiler bir aracı kurumu öne çıkaracak şekilde reklam amacıyla kullanılamaz.

Karda ve Zararda Olan Müşteri Hesaplarının Oransal Dağılımı
xlsx
Müşteri Şikayet Sayıları ve Oransal Dağılımı
xlsx
Reddedilen Emirlerin Tüm Emirlere Oranı
xlsx
Fiyat Sağlayıcı Kuruluş Bilgileri
xlsx