Menu Close

Uygunluk Testi ve Yerindelik Testi Hk.

    Ekler

  1. Genelge Eki 1: Uygunluk Testi (Excel)
    Not: (1.SPK’nun 14.05.2015 tarihli İlke Kararı ile güncellenmiştir.) (2.SPK’nun 08.09.2022 tarih ve 49/1332 sayılı toplantı kararı ile güncellenmiştir.)
  2. Genelge Eki 2: Yerindelik Testi (Excel)
    Not: (1.SPK’nun 14.05.2015 tarihli İlke Kararı ile güncellenmiştir.) (2.SPK’nun 08.09.2022 tarih ve 49/1332 sayılı toplantı kararı ile güncellenmiştir.)