Menu Close

Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Yapılan Değişikler

20.12.2008 tarih ve 27086 sayılı Resmi Gazete’de;

Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VI, No:22 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.