Menu Close

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

7 Ağustos 2010 tarih ve 27665 sayılı Resmi Gazetede;

– Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:39 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.