Menu Close

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

14.11.2009 tarih ve 27406 sayılı Resmi Gazete’de;

-Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VII, No:38 Sayılı Tebliğ, yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.