Menu Close

Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi: FATCA ve Ötesi Semineri Düzenlenecek

Türkiye henüz hiçbir ülkeyle otomatik bilginin değişimi ilişkisini etkin hale getirmemiştir. Bu durum, vergi kayıp ve kaçağıyla mücadelede caydırıcı etki yaratmak üzere oluşturulan ve şeffaflık kriteri ölçütleri arasında yer verilen çalışmalarda Türkiye’nin olumsuz puan almasına sebep olmaktadır. Diğer taraftan Türkiye kısa süre önce Letonya ve Norveç ile finansal hesap bilgilerinin otomatik değişimini gerçekleştirmek üzere yetkili makam anlaşmaları imzalamış, İsviçre ile yetkili makam anlaşması imzalaması ise kapıdadır.

Vergi idarelerinin dar mükelleflere ya da yurtdışında gelir elde eden tam mükelleflere ulusal vergi yasalarını uygulayabilmesi, diğer ülke vergi idareleri ile iş birliklerine gitmesini ve ulus ötesi kuruluşlar ve ağlar oluşturmak için çalışmalar yapmasını kaçınılmaz kılmaktadır. Söz konusu idari iş birliği çalışmalarının anahtar unsurlarından biri finansal kuruluşları aracı kılarak işletilen otomatik bilgi değişimidir.

Peki bu gelişmeler gerçekte ne ifade etmektedir?

Gelişmelerin ne ifade ettiğini 26 Şubat 2019 tarihinde 14:00-16:00 saatleri arasında ” Vergi Konularında Otomatik Bilgi Değişimi: FATCA ve Ötesi” seminerinde Altınbaş Üniversitesi Hukuku Fakültesi’nden Prof. Dr. Leyla Ateş tarafından anlatılacaktır. Ayrıca; finansal kuruluşlara yeni bilgi toplama ve bildirim yükümlülükleri getirecek ve bildirim yükümlülüğünü ihlal edecek finansal kuruluşları cezai müeyyidelerle karşı karşıya bırakacak vergi konularında otomatik bilgi değişimi müessesi ele alınacak, vergi aracısı finansal kuruluşlar, vergi mükellefleri ve vergi idaresi perspektifinde tartışılacaktır.

Kontenjanımız dolmuştur. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.