Menu Close

Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Getirilen Düzenlemeler

12.09.2009 tarih ve 27347 sayılı Resmi Gazete’de; -Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Seri:III, No:38 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.