Menu Close

Uluslararası Değerleme Standartları Yayımlandı

Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak uluslararası değerleme standartları yayımlandı.

01.02.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliği” ile sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak değerleme standartlarının Birliğimiz ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından yayınlanmasını düzenlemiştir.

Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi’nin uluslararası değerleme standartları esas alınarak hazırlanan “Uluslararası Değerleme Standartları”, “Teknik Bilgi Notları” ve “Uluslararası Değerleme Standartları Terimler Sözlüğü” Birliğimiz ve TDUB tarafından yayımlandı.

Uluslararası Değerleme Standartları sayesinde sektörün değerlemeye tabi varlıklarının gerçeğe uygun biçimde değerlenmesiyle, ülkemiz sermaye piyasalarının uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması amaçlanıyor. Uluslararası Değerleme Standartları ile ilgili dokümanlara ve detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.