Menu Close

Uluslararası Değerleme Standartları Güncellendi

Sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların, sermaye piyasası kurumlarının ve ihraççıların, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yaptıracakları değerleme faaliyetlerinde kullanılacak Uluslararası Değerleme Standartları (UDS); 01.02.2017 tarih ve 29966 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) III-62.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Değerleme Standartları Hakkında Tebliği” çerçevesinde, Birliğimiz ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından yayımlanmaktadır.

Birliğimiz ve TDUB tarafından 01.02.2017 tarihinde yayımlanan “Uluslararası Değerleme Standartları”, Uluslararası Değerleme Standartları Konseyi’nin (IVSC) 2017 yılı çalışması dikkate alınarak, Birliğimiz ve TDUB tarafından güncellenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca uygun görülmüştür.

Güncellenen Uluslararası Değerleme Standartları dokümanına buradan ulaşabilirsiniz.