Menu Close

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti Üyeliğine Adaylık Başvurusu Hakkında Duyuru

02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Birlik) Statüsü gereğince; Birlik üyeleri arasında veya üyeleri ile müşterileri arasında borsa işlemleri dışındaki işlemlerden doğan uyuşmazlıkların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulmasını temin etmek üzere Birliğimiz bünyesinde “Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyetleri” kurulmuştur.

Uyuşmazlık konularının çeşitliliği ve fazlalığı dikkate alınarak oluşturulan her bir Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti, Birlik Yönetim Kurulu tarafından seçilecek üç üyeden oluşmaktadır ve Birlik Yönetim Kurulu’nca sıra belirtilerek ayrıca üç yedek üye seçilmektedir.

Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti üyeliği için aday olmak isteyenler, Birlik Yönetim Kurulu’na sunulmak üzere Birliğimize yazılı olarak adaylık başvurusunda bulunabilirler. Başvuruların 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü mesai saati sonuna kadar Birliğimizin;

  • Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 Levent 34394 İSTANBUL adresine elden veya posta yoluyla,
  • (212) 280 85 89 numaralı faksına,
  • info@tspb.org.tr e-posta adresine,

ulaştırılması gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonraki başvurular (posta yoluyla gelenler de dahil) kabul edilmeyecektir.

Adaylık başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.