Menu Close

TSPB Net Aktif Değer ve Varlık Değeri Tabloları Yönergesine Uygun Veri Girişi İçin Uygulamalı Webinar

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının (GYO) Net Aktif Değer ve Varlık Değeri Tablolarının kamuoyuna duyurulmasını teminen 01 Ağustos 2022 tarih ve 2022/3277 sayı ile “TSPB GYO Net Aktif Değer ve Varlık Değeri Tabloları Yönergesi” yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Söz konusu tabloların Birliğin internet sitesinde yayımlanmasından önce Tablolarda yer alan verilerin hatasız ve doğru olarak girilmesi, bu verilerin tüm tablo kullanıcısı üçüncü taraflara bilgilerin düzenli ve şeffaf olarak sunulması açısından çok büyük bir önem taşımakla birlikte, GYO’ların veri girişlerinde sık sık sorunlar yaşadıkları ve hatalar yaptıkları gözlemlenmiştir.

Bu amaçla Birliğimizce, Tablolara ilişkin dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak 2 Mart 2023 Perşembe günü 14.00-16.00 saatleri arasında çevrim içi eğitim gerçekleştirildi. Eğitimde, GYO üyelerimizin veri girişlerini gerçekleştirilen personelin hatasız veri girişi ve kontrolünü nasıl sağlayacağı uygulamalı olarak gösterildi.

Soru cevap bölümüyle devam eden eğitim 58 kişinin katılımıyla sona erdi.

Katılımınız için teşekkür ederiz.