Menu Close

TSPB-MASAK- Mesafeli Sözleşmeler (Uzaktan Müşteri Kabulü) Çalıştayı

Bilindiği üzere, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) aklama ve terörün finansmanıyla mücadeleye yönelik önleyici tedbirlerin etkin şekilde uygulamasını sağlamak amacıyla başta finansal kuruluşlar olmak üzere bütün yükümlülerle sıkı işbirliği ve koordinasyon halinde çalışmaktadır.

5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçlarıyla mücadelede önleyici tedbirler kapsamında önemli yükümlülükleri bulunan üyelerimizin bu konudaki farkındalıklarını ve ilgili mevzuatın uygulanmasında etkinliği artırmak ve uygulamaya ilişkin güncel konuları karşılıklı mütalaa etmek amacıyla Birliğimiz ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nca yükümlü gruplarına yönelik 3 Aralık 2019 Salı günü 09:30-17:30 saatleri arasında Istanbul Dedeman Hotel‘de bir Mesafeli Sözleşmeler (Uzaktan Müşteri Kabulü) konulu bir çalıştay düzenlenecektir.

Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle söz konusu çalıştaya her kurumdan azami bir kişinin aşağıda yer alan başvuru linki üzerinden 2 Aralık 2019 Pazartesi günü 16:00’a kadar katılım formunu iletmesi gerekmektedir.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

Program

09.00-09.15 Açılış

09.15-10.15 Mesafeli Sözleşmeler (Uzaktan Müşteri Kabulü)-TSPB

10.15-10.30 Ara

10.30-11.30 Mesafeli Sözleşmeler (Uzaktan Müşteri Kabulü)-MASAK

10.30-11.45 Ara

11.45-12:30 Mesafeli Sözleşmeler (Uzaktan Müşteri Kabulü)-Soru-Cevap ve Genel Değerlendirme

12.30-14.00 Öğle Yemeği

14.00-14.45 Şüpheli İşlem Bildirimleri İstatistikleri ve Değerlendirmesi -MASAK

14.45-15.00 Ara

15.00-15.45 2018 Yılı Eğitim ve İç Denetim Sonuçlarının Değerlendirilmesi-MASAK

15.45-16.00 Ara

16.00-16.45 FATF IV. Tur Türkiye Değerlendirmesi-MASAK

16.45-17.30 Soru-Cevap ve Genel Değerlendirme

Çalıştayın yapılacağı adres: İstanbul Dedeman Otel, Gayrettepe, Yıldız Posta Cd. No:50, 34340 Beşiktaş/İstanbul