Menu Close

TSPB-Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Swap Pazarı Etkinliği

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu’nun 19/10/2020 tarihli toplantısında, kıymetli madenler ile para birimlerinin birbirleriyle değiştirilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesine imkan sağlamak amacıyla Swap Piyasası bünyesinde Kıymetli Madenler Swap Pazarı kurulmasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede, Swap Piyasası Yönergesi ile Swap Piyasası Prosedürü’nde değişiklikler yapılmış olup, değişiklikleri içeren düzenlemelere Borsa İstanbul internet sitesindeki “Kurumsal / Borsa İstanbul Hakkında / Mevzuat” sekmesinde, “İlgili Sayfalar” başlığı altında yer alan “Yönergeler” ve “Prosedürler” bağlantılarından ulaşılabilir.

Kıymetli Madenler Swap Pazarı 16 Kasım 2020 günü Borsa İstanbul bünyesinde faaliyete geçmiştir. Bu pazarda kilobar altın ile TL, USD ve EUR cinsi para birimleri değiş tokuşa (swap) konu olabilmektedir. Takasbank’ın merkezi karşı taraf rolü sayesinde kıymetli madenler piyasasının tüm paydaşları altın ödünç alma/verme işlemlerini yapabilmekte ve nakit akışlarını yönetebilmektedir.

Kıymetli Madenler Swap Pazarı’nda Borsa düzenlemeleri uyarınca yetkilendirilen Bankalar ve Aracı Kurumlar işlem yapabilmektedir.

30 Kasım 2020 Pazartesi günü 11:00-12:00 saatleri arasında özellikle aracı kurumlara bu piyasayı daha yakından tanıtmak, müşteri işlemlerine aracılık etmeleri için neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgi vermek ve sorularını yanıtlamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. İş ve Ürün Geliştirme Ana İş Grubu zoom uygulaması üzerinden sizlerle birlikte olacaktır.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.