Menu Close

TSPB – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylık Başvurusu

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Başvuru Süreci Hakkında Duyuru

02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Birlik) Statüsü gereğince; Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul) önerilen adaylar arasından Birlik Genel Kurulu tarafından seçilen iki bağımsız üye Birlik Yönetim Kurulumuzda görev almaktadır.

Birliğimizin Mayıs 2020 ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Birlik Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda, Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecek seçimlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olmak isteyenler, Aday Öneri Komitesi’ne sunulmak üzere Birliğimize yazılı olarak adaylık başvurusunda bulunabilirler. Başvurular 09 Mart 2020 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar (saat 18.00) yapılabilecektir. Belirtilen tarihten sonraki başvurular (posta yoluyla gelenler de dahil) kabul edilmeyecektir.

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olacak kişilerin;

 • Birlik üyeleri ve bunların yönetim kontrolünü elinde tuttuğu şirketler nezdinde son beş yılda fiili bir görev almamış olması ve üyelerle danışmanlık dahil iş ve/veya ortaklık ilişkisi içerisinde olmaması,
 • Sermaye piyasaları alanında en az on yıllık mesleki tecrübeye sahip olması,gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan adaylarca Birliğimize yapılacak adaylık başvurusunda aşağıda yer alan belgelerin sunulması gerekmektedir:

 • Adaylık başvurusuna ilişkin dilekçe (linkte örneği sunulmaktadır),
 • Eğitim bilgileri, geçmiş iş tecrübesi ve sermaye piyasaları alanındaki mesleki tecrübe bilgilerinin yer aldığı detaylı özgeçmiş,
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Öğrenim durumunu gösterir diploma veya çıkış belgesinin örneği,
 • Hakkında iflas kararı ve konkordato ilan edilmemiş olduğuna, faaliyet yetki belgesi iptal edilen ve durdurulan kuruluşlarda sorumluluğu olmadığına ilişkin beyan (linkte örneği sunulmaktadır),
 • Yeni tarihli ve arşiv kayıtlarını içeren adli sicil belgesi (e-devlet kapısı’ndan (www.turkiye.gov.tr) veya Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan alınmış)
 • Son 6 ay içinde çekilmiş 4,5 x 6 cm ebatlarında bir adet vesikalık fotoğraf.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği

Önemli Not:

Adaylık başvuru evraklarının;

 • 09 Mart 2020 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar,
 • Birliğimizin;

Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4  Levent 34394 İstanbul

adresine elden veya posta yoluyla, ulaştırılması gerekmektedir.