Menu Close

TSPB Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği Adaylığı Başvuru Süreci Hakkında Duyuru

02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (Birlik) Statüsü gereğince; Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenen ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca (Kurul) önerilen adaylar arasından Birlik Genel Kurulu tarafından seçilen iki bağımsız üye Birlik Yönetim Kurulumuzda görev alıyor. Birliğimizin Mayıs 2016 ayında yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında Birlik Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçimi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecek seçimlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği için aday olmak isteyenler, Aday Öneri Komitesi’ne sunulmak üzere Birliğimize yazılı olarak adaylık başvurusunda bulunabilirler. Başvurular 29 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadar (saat 18:00) yapılabilecek. Belirtilen tarihten sonraki başvurular (posta yoluyla gelenler de dahil) kabul edilmeyecektir.

Birliğimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği adaylığı başvuru süreci hakkındaki duyuruya ve başvuru belgelerine buradan ulaşabilirsiniz.