Menu Close

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

1 Ekim 2010 tarih ve 27716 sayılı Resmi Gazetede;

– İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

– İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere buradan ulaşabilirsiniz.