Menu Close

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

25.03.2009 tarih ve 27180 sayılı Resmi Gazete’de;

– İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

22.03.2009 tarih ve 27177 sayılı Resmi Gazetede;

– İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.