Menu Close

Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslarda Getirilen Düzenlemeler

09.04.2008 tarih ve 26842 sayılı Resmi Gazete’de;

– Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Seri:XI, No:29 Sayılı Tebliğ

yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.