Menu Close

Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Yapılan Değişiklikler

03.04.2008 tarih ve 26836 sayılı Resmi Gazete’de;

– Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:56 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır.

Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.