Menu Close

Sermaye Piyasası Kasım Ayı İçerisinde Yayınlanan Resmi Gazetelerde Yer Alan Bilgiler

24.11.2009 tarih ve 27416 sayılı Resmi Gazete’de;

-Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:VIII, No:64 Sayılı Tebliğ,

20.11.2009 tarih ve 27412 sayılı Resmi Gazete’de;

-Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tesbliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:46 Sayılı Tebliğ,

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.