Menu Close

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma, Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’e İlişkin Bilgiler

30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazete’de;

– 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nu yürürlükten kaldıran 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,

31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de;

– Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:V, No:133 Sayılı Tebliğ,yayımlanmıştır. Tebliğe ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.