Menu Close

Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Hakkında Düzenlemeler

13.03.2012 tarih ve 28232 sayılı Resmi Gazete’de;

Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Hakkında Seri:V, No:130 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.