Menu Close

Payların Kurul Kaydına Alınmasına Ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Yapılan Değişiklikler Yayınlandı

3 Nisan 2010 tarih ve 27541 sayılı Resmi Gazete’de;

-Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Seri:VIII, No:66 Sayılı Tebliğ,

-Payların Kurul Kaydına Alınmasına Ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Seri:I, No:40 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.