Menu Close

Müfettişler için ISO 19011:2018 İç Denetçi Semineri

Birliğimizce 28 Mayıs 2019 Salı günü 14:00-16:00 saatleri arasında “Müfettişler İçin ISO 19011:2018 İç Denetçi” semineri gerçekleştirilecektir.

Bu seminerde, kalite yönetim sisteminin planlanmış düzenlemelere, standardın şartlarına ve kuruluş tarafından oluşturulan kalite yönetim sistemi şartlarına uyup uymadığını ve etkin olarak uygulanıp uygulanmadığını belirlemek için görev alan iç denetçilerin bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

Gıda mühendisi Selen Seyyar konuşmacı olarak yer alacağı seminerde aşağıdaki konular ele alınacaktır.

  • İç Tetkikçilik ve Kalite Tetkiklerinin Faydaları
  • İç Tetkikin Yapılma Nedeni
  • Tetkik Çeşitleri
  • Tetkikte İletişim
  • Tetkik Edilecek Faaliyetler
  • Tetkik Edilen Bölümün ve Tetkikçinin Sorumlulukları
  • Tetkik Soru Formu Kullanımı ve İçeriği

Kontenjanımız dolmuştur. Seminerimize göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz.

Seminer yeri: TSPB Av Bedii Ensari Konferans Salonu Büyükdere Caddesi No:173 1.Levent Plaza A Blok Kat 4 1.Levent/İstanbul