Menu Close

Merkezi Kayıt Kuruluşunun Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

15.10.2009 tarih ve 27377 sayılı Resmi Gazete’de;

-Merkezi Kayıt Kuruluşunun Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.