Menu Close

MASAK Kimlik Tespiti Süresinin Uzatılması Hakkında

MASAK’ın kimlik tespitinde süre uzatımına ilişkin 8 Sıra Nolu Genel Tebliğine buradan ulaşabilirsiniz.