Menu Close

MASAK Çalıştayı

FATF’in Türkiye Karşılıklı Değerlendirme Raporu çalışmaları kapsamında 25 Haziran 2021 Cuma günü 14:00-16:00 saatleri arasında MASAK temsilcilerinin de katılımları ile Üyelerimize yönelik çevrimiçi (online) bir Çalıştay gerçekleştirilecektir.

Çalıştay’da aşağıda yer alan konular ele alınacaktır.

  • Ülkemizde mevcut terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının finansmanı riskleri, bu çerçevedeki mevzuat ve etkin bir mücadele aracı olarak hedeflenen mali yaptırımlar,
  • Lisanssız para ve değer transfer hizmeti veren kuruluşlar,
  • Müşterinin tanınması,
  • Gerçek faydalanıcının tanınması,
  • Şüpheli işlem bildirimleri,
  • Yüksek riskli durumlar ve bu durumlarda alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler,
  • Yükümlülükler, yükümlülük denetimleri ve sonuçları,
  • Trust benzeri yasal oluşumlarda müşterinin tanınması, şeffaflık ve gerçek faydalanıcılık,
  • Ulusal risk değerlendirmesi ve sonuçları.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek çalıştaya katılım ücretsiz olup sınırlı kontenjan nedeniyle 24 Haziran Perşembe günü 15.00’e kadar katılım kaydının tamamlanması gerekmektedir. Kayıt tamamlandıktan sonra çalıştaya giriş için gerekli bilgiler katılımcılara e-posta ile iletilecektir. Çalıştaya kayıt yaptıranların bağlandıklarında ad ve soyadları açık katılmaları beklenmektedir.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ