Menu Close

Masak Çalıştayı

Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yaygınlaşmasıyla mücadele kapsamında güncellenen ikincil mevzuata ilişkin olarak 27 Nisan Salı günü 10:30-15:00 saatleri arasında MASAK temsilcilerinin de katılımları ile Üyelerimize yönelik çevrimiçi (online) bir Çalıştay gerçekleştirilecektir.

Çalıştay’da aşağıda yer alan konular ele alınacaktır.

  • Finansal Grubun Oluşumuna İlişkin Yükümlülüklero Ana Finansal Kuruluşo Diğer Finansal Kuruluşlar
  • Uyum Programı Kapsamındaki Yükümlülerin İç Denetim Faaliyetleri
  • Uyum Görevlisi ve Uyum Görevlisi Yardımcısı Atanması

Not: Üyelerimizden portföy yönetim şirketleri uyum programı oluşturma yükümlülüğü kapsamına alındıkları için Çalıştaya özellikle katılımları beklenmektedir.

Zoom uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek çalıştaya katılım ücretsiz olup sınırlı kontenjan nedeniyle 26 Nisan Pazartesi günü 15.00’e kadar katılım kaydının tamamlanması gerekmektedir. Kayıt tamamlandıktan sonra çalıştaya giriş için gerekli bilgiler katılımcılara e-posta ile iletilecektir. Çalıştaya kayıt yaptıranların bağlandıklarında ad ve soyadları açık katılmaları beklenmektedir.

Kontenjanımız dolmuştur. İlginize teşekkür ederiz.