Menu Close

Maden Şirketlerinin Finansmanında Bankacılık ve Sermaye Piyasalarının Önemi Değerlendirildi

T.C. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve Ulusal Madenlerde Rezerv ve Kaynak Raporlama Komisyonu (UMREK) Kurucu Başkanı Mithat Cansız’ın teşrifleriyle, Birliğimiz ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) eş sahipliğinde düzenlenen “Madencilik, UMREK ve Finansman Toplantısı” İstanbul’da gerçekleştirildi.

Madencilik sektörü ile finans sektörünü bir araya getiren toplantının açılış konuşmaları, T.C. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakan Yardımcısı ve UMREK Kurucu Başkanı Mithat Cansız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Muhasebe Standartları Daire Başkanı Uğur Yaylaönü ve Birliğimiz Başkan Vekili Dr. Alp Keler, CFA tarafından yapıldı. Katılımın yoğun olduğu toplantıya, madencilik sektöründe faaliyet gösteren kurumlar, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, sermaye piyasasında faaliyet gösteren banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri, yatırım ortaklıklarının yöneticileri ve basın mensupları olmak üzere 170’in üzerinde kişi katıldı.

Mithat Cansız: “Türkiye maden çeşitliliği açısından dünyada 10. sırada bulunuyor”

T.C. Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı, Bakan Yardımcısı ve UMREK Kurucu Başkanı Mithat Cansız toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Milli Enerji ve Maden Politikası kapsamında, en önemli sektörlerden biri olan madenciliğin dünya standartlarında bir yapıya kavuşturularak güçlendirilmesini hedeflediklerini belirtti. Dünyada 90 çeşit madenin ticarete konu edildiğini ve bu madenlerden 70’inin Türkiye’de çıkarıldığını belirten Cansız, Türkiye’nin çeşitlilik açısından dünyada 10. sırada bulunduğuna dikkati çekerek, madencilik sektörünün gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının yükseltilmesinin amaçlandığını, ülkenin cari açık bağlamındaki kırılganlığının sadece doğal gaz ve petrol üzerinden değil madencilik sektörü üzerinden de değerlendirilmesinin önemli olduğunu bildirdi. Cansız konuşmasını 2018 yılında 27.1 ton olan altın üretiminin 2023 yılında 50 tona çıkarma hedefleri için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayarak tamamladı.

Sn. Mithat Cansız’ın toplantıda paylaştığı sunuma buradan ulaşabilirsiniz.

Toplantı kapsamında iki oturum düzenlendi

Katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleşen toplantıda, Gazeteci Hakan Güldağ’ın moderatörlüğünde iki oturum düzenlendi. UMREK Komisyon Üyesi Dr. Barış Gazanfer Yıldırım, İstanbul Tahkim Merkezi (İSTAC) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve Türkiye İş Bankası A.Ş. Kurumsal Krediler Tahsis Bölüm Müdürü Can Yücel’in konuşmacı olarak yer aldığı ilk oturumda, UMREK ile İSTAC’ın kuruluş amacı, yapısı ve misyonu ile maden şirketlerinin finansmanında bankacılık konuları değerlendirildi.

UMREK Komisyonu Başkan Yardımcısı Dr. Mesut Soylu, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Kurumsal Finansman Direktörü Reha Pamir ve TÜMAD Genel Müdürü Hasan Yücel’in konuşmacı olarak yer aldığı ikinci oturumda ise, maden şirketlerinin finansmanında sermaye piyasaları, metalik maden aramacılığı; halka açık şirketlerde arama standartları ve altın madeni proje finansmanında CRIRSCO standartları üzerinde duruldu.