Menu Close

LİSANS YENİLEME EĞİTİMLERİ HAKKINDA DUYURU

Lisanslama sınavlarını kazanmış olmakla birlikte, son iki yıldır;

-Lisans belgesi başvurusunda bulunmayan veya

-Sermaye piyasası kurumlarında lisansa tabi bir görevde çalışmayan

kişilerin lisans durumları sermaye piyasası mevzuatı uyarınca “lisans yenileme eğitim ihtiyacı”na dönüştürülmüştür.

Bu kişilerin Birliğimiz tarafından düzenlenen lisans yenileme eğitimine katılmaları gerekmektedir.

Lisans Yenileme eğitimleri ve başvuruda yapılması gereken işlemlerle ilgili sorularınıza buradan, Lisans yenileme eğitim tarihlerine buradan ulaşabilirsiniz.