Menu Close

Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde Yapılan Değişiklikler

11.02.2012 tarih ve 28201 sayılı Resmi Gazete’de;

Kurumsal Yönetim ilkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:57 Sayılı Tebliğ,

Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Seri:IV, No:58 Sayılı Tebliğ, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

E-BÜLTEN ÜYELİĞİ