Menu Close

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı

26.06.2012 tarih ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de;

– Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:60 Sayılı Tebliğ yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.