Menu Close

Kurumsal Yönetim İlkeleri, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Yayımlandı

13.09.2012 tarih ve 28410 sayılı Resmi Gazete’de;

Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine Ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Seri:IV, No:61 Sayılı Tebliğ,

07.09.2012 tarih ve 28404 sayılı Resmi Gazete’de;

Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş Ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

Vadeli İşlem Ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.