Menu Close

Konferans ve Paneller

 • “Halka Arz: Sorunlar ve Çözümler” Istanbul, 22.12.2015 Prof.Dr. Jay R.Ritter – Florida Üniversitesi
 • “Best Practices in Financial Education” Paneli- İstanbul, 05.11.2013″

Attila Köksal, CFA – Birlik Başkanı
Robert Stammers – CFA Enstitüsü Yatırımcı Eğitimi Direktörü
Alp Eroğlu – IOSCO Gelişen Pazarlar Danışmanı
Kathryn Edmundson – Uluslararası Yatırımcı Eğitimi Forumu Yönetici Direktörü

 • “Halka Arzlarda Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Paneli- İstanbul, 21.02.2012
 • “Türev Hizmetlerde Kaliteli İşgücü” Konferansı – İstanbul, 18.02.2012
 • “Türk Sermaye Piyasası ve Yatırım Hizmetlerinin Geleceği” Konferansı – İstanbul, 15.02.2008
 • “Basel II Sermaye Yeterliliği Uzlaşısı ve Avrupa Birliği’nin Yeni Sermaye Yeterliliği Direktifi” Semineri – İstanbul, 18.12.2006
 • “Sermaye Piyasasında Ödünç İşlemleri Avantajları ve Takasbank Ödünç Pay Senedi Piyasası’nın Geliştirilmesi” Paneli – İstanbul, 23.05.2006
 • “Makroekonomik İstikrar Programlarının Sermaye Piyasasına Yansımaları” Paneli – İstanbul, 08.06.2004
 • “Yeni Türk Lirasına Geçiş Süreci” – İstanbul, 14.05.2004
 • “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş’nin Piyasa Yapısı” Semineri – İstanbul, 13.05.2004
 • Borsaların Ekonomideki Yeri ve Globalleşme Sürecinde Yeniden Yapılandırılmaları, “Türkiye için Model Arayışı” Paneli – İstanbul, 10.04.2003
 • “Reel Sektörün Finansmanında Sermaye Piyasasının Rolü” Konferansı – İstanbul, 12.12.2002
 • “Aracı Kurumlarda Emir Alımı ve Tasfiyesine İlişkin Süreçler” Semineri – Kasım 2002
 • “Sermaye Piyasasının Geliştirilmesinde Vergi Politikalarının Rolü” Paneli – İstanbul, 29.04.2002
 • “Türk Sermaye Piyasasında Mesleki / Etik Kurallar ve Yatırımcı Hakları” Paneli – İstanbul, 06.03.2002