Menu Close

Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler

26.03.2009 tarih ve 27181 sayılı Resmi Gazete’de;

– Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, yayımlanmıştır. Getirilen düzenlemelere ilişkin bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.